การทำแผ่น CD แบบมีเงาสะท้อน จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


การทำแผ่น CD แบบมีเงาสะท้อน

หลายๆ ท่านคงเคยเห็นนะครับ ว่าเวลาเราดูแผ่น CD จะเห็น ว่าจะมีแสงสะท้อนเป็น สีๆ  วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำเงาสะท้อนของ CD อย่างง่าย ด้วยเจ้า Photoshop กัน มาเริ่มกินเลยนะครับ

1. เตรียม พื้นที่การสร้าง ขึ้นมาตามขนาดที่ท่านต้องการ จากนั้นใช้ Eliptical Marquee Tool สร้างรูปวงกลมขึ้นมา ใส่สีดำไปก็ได้ครับง่ายดี

2. ดับเบิ้ล คลิกที่ Layer 1 เพื่อทำการเป็น Layer Style ขึ้นมา

3. เลือก Gradient Overlay และที่ Style เลือก Angle

4. คลิ๊กตรงกลางของ แถบ Gradient   เพื่อเรียก เมนูเครื่องมือ ที่ชื่อว่า Gradient  Editor

Gradient  Editor

5. คลิ๊กเลือกหัวท้ายให้ เป็นสีเดียว กัน

6. นำสี เทา อ่อนๆ มาวางสลับ

7. จากนั้นนำสี อื่นๆ มาสลับอีก ครั้งนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสีเดียวกันเหมือนครั้งแรก

8. และทุกครั้ง ที่ทำขอให้สลับด้วยสีเทาเสมอ แต่ไม่จำเป็น ต้องเหมือนกันทุกคร้ัง

9. ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะกว่าจะมองแสงท้อนท้อนว่าพอใจแล้ว

ของผมพอใจประมาณนี้นะครับ

10. เปิด Layer ใหม่ ขึ้นมา คือ Layer2

11. ใน Layer ที่ 2 ใช้ Eliptical Marquee Tool สร้างรูปวงกลมขึ้นมาตรงกลางของวงกลมแรกใส่สีขาวลงไป ปรับ Opacity ประมาณ 71%

 

ผลของการ ใส่สีขาว

ผลของการปรับ Opacity ประมาณ 71%

12. Eliptical Marquee Tool สร้างรูปวงกลมขึ้นมา ที่ส่วนกลางสุด แล้วกด Delete ทั้ง Layer 2 และ 1

ผลการ Delete Layer 2

ผลการ Delete Layer 1

13. จากนั้น ดับเบิ้ลคลิก ที่ Layer 2 เพื่อเปิด Layer Style ขึ้นมา เลือก Stroke เลือก Size 3 เลือกสี ออกโทนเทาๆ หน่อยนะครับ

เลือก Stroke เลือก Size 3 เลือกสี ออกโทนเทาๆ

ผลการใส่ Stroke เลือก Size 3 เลือกสี ออกโทนเทาๆ

14. คลิ๊กที่ Layer แีรกเพื่อเปิด Layer Style ขึ้นมา เลือก Drop Shadow เลือกเงาตามใจชอบเลยครับ

ผลลัพธ์

หมายเหตุ สำหรับการวาด วงกลมให้กลม

เมื่อ เลือก Eliptical Marquee Tool แล้ว ให้กด   Shift พร้อม ลากเมาส์ นะครับ

 

คุณอาจสนใจ
ความเป็นของ HTML
เฟริสท์ (53,372 - 27 พ.ย. 50)
เทคนิคการสร้างปุ่ม Capsule แบบที่ 2
Mr.GuruZ (57,362 - 04 มิ.ย. 49)
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
Mr.GuruZ (35,086 - 02 ก.ค. 49)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (37,111 - 05 พ.ย. 49)
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
อ้อม (19,405 - 13 ม.ค. 50)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (13,725 - 04 ก.พ. 50)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (55,972 - 07 ธ.ค. 50)
การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น
หมูขุน (30,049 - 17 มิ.ย. 51)