ทำภาพพับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

1. กด Ctrl+N เพิ่มสร้าง เอกสารใหม่ พื้นที่ในการสร้างขึ้นมา โดยเลือก Contents = White 

2. ลงภาพปกหนังสือไปที่ เอกสารเปล่าอันนั้น

>>>

3. ใช้   Pen Tool มาร์คจุด ที่มุมของภาพทั้ง 4 จุด

4. คลิกขวาที่ ของ Tool ด้านข้าง เลือก Convert Point Tool จะนั้น ใช้ เลือก Convert Point Tool มาขยับที่มุมของภาพเล็กน้อย เำพื่อให้มีจุดแยกจากเส้นนั้นมาอีก 2 จุด

>>>


5. จากนั้นเปลี่ยนตำแหน่งจุดกลาง โดยใช้ เลือก Convert Point Tool ขยับพร้อมกด Ctrl

6. จากนั้นขยับจุดด้านข้างอีก 2 จุดตาภาพเลยนะครับ โดยใช้ เลือก Convert Point Tool ขยับ โดยไม่ต้องกด Ctrl

>>>

7. เพิ่ม Layer ขึ้นมา 1 Layer  เรายังอยู่ที่ เลือก Convert Point Tool  อยู่นะครับจากนั้น คลิกขวาที่ภาพเลือก Fill Path...

>>>

8. จะพบเมนู Fill Path ขึ้นมา Contents Use : เลือก Black

>>>

>>>

9. กด W เพื่อเลือก Magic Wand Tool ทำ Selaction โดยนำมาคลิกที่ส่วนสีดำ จากนั้นปิดตา Layer นี้ทิ้ง

>>>

>>>

10. กลับไปที่ Layer ที่เป็นรูปภาพ กด Ctrl+X และ Ctrl+V จากนั้นปิดตา Layer 1

>>>

>>>

>>>

11. กลับไปเปิดตา Layer 2 (ที่เป็นสีดำอ่ะครับ)

>>>

12 คลิก Add Layer mask ที่ Layer นี้จากนั้นใช้    Gradint Tool ลากเพื่อสร้างมิติให้กับภาพ

>>>

>>>

13. จากนั้นใช้   Pen Too ทำ Selection ตามภาพ

>>>

14. จากนั้นเพิ่ม Layer มา1 Layer จากนั้นใช้    Gradint Tool ลาก เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ

>>>

14. 1 ถ้าเป็นภาพนิตยสาร คุณอาจต้องการให้เมื่อพลิกมา ขั้นตอนนี้ให้ทำดังนี้ครับ กลับไปที่เดิมยังไม่ต้องใส่   Gradint Tool  เทสีใส่ได้เลยจากนั้นหาภาพ โฆษณา หรือ ภาพอะไรก็ได้ มาใส่ไว้ได้หลังภาพนี้

>>>

14.2 คลิกเมาส์ที่ Layer 4 พร้ิอม กด  Ctrl กด Ctrl + Alt + I เพื่อเลือกจุด Selection เป็นรอบนอกแทนและปิดตา Layer 4 ทิ้งไป และไปอยู่ที่ Layer ภาพ โฆษณานะครับ จากนั้นกด Delete

>>>

>>>

>>>

14.3 เปิดตา Layer 4 และคลิก Add Layer mask ที่ Layer 4

>>>

>>>

14.5 จากนั้นใช้   Gradint Tool ลาก เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ

15. คลิกที่ Layer ที่ทำเป็นภาพพับมุม  เพื่อเปิด Layer style เลือก Drop Shadow เลือกสีออกเทาๆ Angle ประมาณ 27 Px size ประมาณ 6 Px

>>>

>>>

16. ใช้   Pen Tool มาร์คจุดรอบๆ รูปภาพ จากนั้นดึงเส้นรอบออกเล็กน้อย และกด Ctrl+Enter เพื่อเปลี่ยนจุดเป็น Selaction

>>>

>>>

17. เปิด Layer ใหม่มา 1 Layer ใส่สีประมาณสีเทาลงไปแล้วลากไปล่างสุดก่อน Layer ที่ถูกตัดและปิดตาไว้

>>>

>>>

>>>

18. ไปที่ Filter > Blur > Gaussian Blur... จะพบเมนูชื่อว่า Gaussian Blur ปรับ Radius ไว้ที่ประมาณ 9.9

>>> 

ผลลัพธ

คุณอาจสนใจ
วิธีแก้ปัญหาสัญญาณหลุดบ่อยของ ADSL
เว็บไทยดีดี (18,547 - 27 ต.ค. 50)
การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background
หมูขุน (21,217 - 04 ก.พ. 50)
เรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานช้าไม่ทันใจจะปรับให้เร็วขึ้นได้ที่ใด XP
เว็บไทยดีดี (15,513 - 29 ก.ย. 50)
การใช้คลิปบอร์ด
Mr.nook (19,065 - 15 ม.ค. 51)
การสร้าง animation จาก Image Ready ตอน 2
ดินสอ (107,372 - 05 ต.ค. 49)
หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม
นายนุก (21,663 - 26 ก.พ. 51)
ฟังก์ชัน printf()และ scanf()
Mr.POP (100,645 - 26 พ.ย. 50)
การจัดแสงโดยใช้ Key Light, Fill Light และ Back Light
เว็บไทยดีดี (31,472 - 02 เม.ย. 51)