แนะนำการใช้งาน Filter -> Artistic จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การใช้งาน Filter -> Artistic คือการทำให้รูปภาพและวัตถุไปเป็นแนวศิลปะ
- Colored Pencil
- Cutout
- Dry Brush
- Film Grain
- Fresco
- Neon Glow
- Paint Daubs
- Palette Knife
- Plastic Wrap
- Poster Edges
- Smudge Stick
- Sponge
- Underpainting
- Watercolor

ตัวอย่าง
ภาพต้นแบบColored PencilCutoutDry BrushFilm GrainFrescoNeon GlowPaint DaubsPalette KnifePlastic WrapPoster EdgesSmudge StickSpongeUnderpaintingWatercolor*นี่เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นนะครับต้องไปศึกษาการใช้งาน Filter ที่ยกตัวอย่างมาให้ละเอียด เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ผลตามที่ท่านต้องการ
คุณอาจสนใจ
การทำปุ่มแก้วใน Flash
Black-Hawk (141,714 - 29 ม.ค. 51)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,172 - 27 ก.พ. 51)
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร HTML
สายลม (46,582 - 04 มิ.ย. 49)
การตีเส้นว่าง และเลือกพิมพ์เฉพาะช่วงที่ต้องการ
นายนุก (33,655 - 22 มี.ค. 51)
การใช้งานคำสั่ง strftime
Mr.GuruZ (25,596 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (28,238 - 26 พ.ย. 50)
สร้างลูกศรควบคุมเกม flash
langjuko (113,236 - 16 ก.ย. 51)
การทำ Banner จาก Template
Mr.GuruZ (30,632 - 26 พ.ย. 50)