การทำ Caution Bar จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


การทำ Caution Bar

1. เปิดเอกสาร เตรียมการทำงานขึ้นมา

2.  ใช้ Reatangular Marquee Tool  ร่างรูปสี่เหลี่ยมด้านในใส่สีรหัส FEE512

>>>

3. กดตัว M เพื่อกลับไไปที่ Tool ของ Reatangular Marquee Tool ทำรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างใส่สีดำ

 

4. กด ตัว V เพื่อไปที่ Tool Move-Tool แล้ว ติ๊ก เลือก Show Bounding Box จากนั้นปรับเอนประมาณ 75 องศา

>>>

5. จากนั้นกด Alt คลิกเมาส์ค้างที่รูป แล้วลากรูปออกมาด้านข้าง อีก 2 รูป โดยให้ติดกับรูปต้นฉบับจากนั้นกด Ctrl+E เพื่อทำการรวม Layer

>>>

6. จากนั้นใช้ Reatangular Marquee Tool ทำ Selaction จุดดำหนึ่งสู่อีกจุดดำหนึ่ง จากนั้นไปที่ Edit > Define Pattern...

 >>>

>>>

7. เปิด File > New เอกสารใหม่ขึ้นมา เลือกความกล้าง 500 สูง 40 จากนั้นไปที่ Edit > Fill...  แล้วจะปรากฏหน้าต่างมาให้เลืิอก Pattern ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่

>>>

>>>

>>>

>>>

8. เปิด Layer ใหม่ ขึ้นมาแล้วใช้ Reatangular Marquee Tool ทำ Selaction รูปสี่เหลี่ยมครึ่งนึงของรูปที่มีแล้วใส่สีขาวลงไป

>>>

>>>

9. ที่ Opacity ของ Layer 2 ปรับให้ต่ำๆ เข้าไว้ของผมปรับไว้ที่ 22 %  ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer 2 เพื่อเปิด Layer style เลือก Inner Shadow Opacity 49 %  Distance 7 px  size 5 px

>>>

>>>

ผลลัพธ์

คุณอาจสนใจ
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
Mr.GuruZ (35,565 - 02 ก.ค. 49)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,611 - 21 พ.ย. 50)
การใส่ตัวอักษรวิ่งแบบความฝัน (Dream)
Mr.GuruZ (87,801 - 04 มิ.ย. 49)
สร้าง Stamp แบบง่ายๆโดยใช้ Illustrator
langjuko (51,826 - 24 ก.ย. 51)
การหาค่าสูงสุด (MAX) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (50,800 - 02 ต.ค. 49)
การนับจำนวนวันในรอบปี
Mr.GuruZ (26,584 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง Include กับการแสดงผล
Mr.GuruZ (44,654 - 03 มิ.ย. 49)
ทำความรู้จักกับ Template
Mr.GuruZ (54,245 - 04 มิ.ย. 49)