ทำหิมะบนตัวอักษร จัดทำโดย : Tung พิมพ์


ทำหิมะที่ตัวอักษร

1. เปิด file ขึ้นมาขนาด 320 X 180 PX. เลือกก พื้นหลัง สี AA732A เลือกฟร้อน Comicsans, Bold ขนาด 120 AA:Smooth สี C2C2C2

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Text Layer เพื่อเปิด Layer  style เลือกตั้งค่า Bevel&Emboss และ Storke

3. คุณจะได้ภาพเช่นนี้

4. สร้าง Layer เพิ่ม 1 Layer ดับเบิ้ลคลิ๊ก เพื่อเปิด Layer  style เลือกใส่ intergolow  และ Bevel and Emboss

5. จากนั้นเลือกเครื่อง Grab Brush เลือก 6-10 PX. ให้ระบายเข้าไปโดยเลือกภาพ Foreground เป็นสี ขาว และใส่เงาเล็กน้อย

คุณอาจสนใจ
ตามล่าไฟล์ .DLL (WinXP)
สายลม (16,200 - 22 มี.ค. 51)
เรียนรู้วิธีการสร้างตารางซึ้งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (23,882 - 30 เม.ย. 50)
การทำโฆษณาแบบพับเก็บได้
Mr.GuruZ (101,252 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีค้นหา Serial No. ของโปรแกรมในเครื่อง
เว็บไทยดีดี (20,513 - 03 พ.ย. 50)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (56,133 - 05 พ.ย. 49)
Herizontal Type Mask Tool (T)
Mr.GuruZ (45,659 - 22 ก.ย. 50)
การใช้เส้นสร้างตาราง
หมูขุน (93,789 - 09 มิ.ย. 51)
ระบบสุ่มรหัสผ่าน
เว็บไทยดีดี (26,212 - 19 ม.ค. 51)