ทำหิมะบนตัวอักษร จัดทำโดย : Tung พิมพ์


ทำหิมะที่ตัวอักษร

1. เปิด file ขึ้นมาขนาด 320 X 180 PX. เลือกก พื้นหลัง สี AA732A เลือกฟร้อน Comicsans, Bold ขนาด 120 AA:Smooth สี C2C2C2

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Text Layer เพื่อเปิด Layer  style เลือกตั้งค่า Bevel&Emboss และ Storke

3. คุณจะได้ภาพเช่นนี้

4. สร้าง Layer เพิ่ม 1 Layer ดับเบิ้ลคลิ๊ก เพื่อเปิด Layer  style เลือกใส่ intergolow  และ Bevel and Emboss

5. จากนั้นเลือกเครื่อง Grab Brush เลือก 6-10 PX. ให้ระบายเข้าไปโดยเลือกภาพ Foreground เป็นสี ขาว และใส่เงาเล็กน้อย

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 4)
first (99,216 - 17 ม.ค. 51)
Template Dreamweaver MX
webthaidd (83,207 - 12 มี.ค. 51)
การใส่ตัวอักษรวิ่งแบบความฝัน (Dream)
Mr.GuruZ (87,774 - 04 มิ.ย. 49)
การเลือกคำ หรือข้อความ
นายนุก (16,813 - 22 ก.พ. 51)
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
NOK (222,368 - 22 มี.ค. 51)
การใช้คำสั่ง CHOOSE เลือกได้มากกว่า 2 (Program Flow)
นายจืด (17,763 - 29 มี.ค. 51)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,827 - 22 ก.พ. 51)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (44,038 - 01 ส.ค. 49)