การทำ mosaic เพื่อการ เซ็นเซอร์ภาพ จัดทำโดย : Tung พิมพ์


การทำ mosaic เพื่อการเซ็นเซอร์ให้กับภาพ

1. เตรีียมภาพที่ต้องการเซ็นเซอร์ขึ้นมา

2. ใช้ Rectangular Marquee Tool ครอบจุดที่ต้องการ เซ็นเซอร์

3. ไปที่ Filter > Pixelate > Mosaic

4. จากนั้นจะมี Tool มาให้เลือกว่าจะทำ Mosaic ให้หนา หรือ บางแค่ไหน แล้วกด OK

5. เท่านี้เราก็จะได้ ภาพ เซ็นเซอร์แบบ mosaic แล้วล่ะครับ

คุณอาจสนใจ
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,697 - 25 ม.ค. 51)
สร้าง Play list Windows Media Player แบบเร่งด่วน
เว็บไทยดีดี (17,453 - 01 มี.ค. 51)
การนับคำในเอกสาร word
หมูขุน (21,590 - 20 มี.ค. 50)
เทคนิคการสร้างฟอร์มค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (114,032 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีแก้-กำจัด ไวรัส toy.exe, toy usb 2.0 , systemnt , mslogon
เว็บไทยดีดี (29,761 - 18 ส.ค. 50)
ลบป้านิภา ออกไปจากชีวิตคุณ
เว็บไทยดีดี (14,220 - 01 ก.ย. 50)
เทคนิคการทำภาพ zoom เข้า zoom ออก
Charoen (111,261 - 28 พ.ย. 50)
เพิ่มปุ่ม Flash ให้กับ Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (48,611 - 04 มิ.ย. 49)