การใช้งานเครื่องมือ Blur Tool จัดทำโดย : น้องฝ้าย พิมพ์


1.ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นการตกแต่งตัวหนังสือโดยใช้เครื่องมือ Blur Tool ขั้นตอนแรก เปิดงานใหม่ขึ้นมา 1 งานทำการเทสีพื้นหลังลงไป ดังรูป พิมพ์ตัวอักษรลงไป

เืมื่อพิมพ์ตัวอักษรลงไปแ้ล้วให้เลือกที่ Layer ของตัวอักษรแล้วคลิกเม้าท์ขวาแล้วเลือกที่ Rasterize Layer เพื่อทำการเลี่ยนโหมดตัวอักษรให้อยู่ในโหมดของรูปภาำพ ดังรูป

2.เลือกเครื่องมือ Blur Tool

เราสามารถปรับขนาดหัวแปรงตามต้องการได้ที่ เมนูบาร์

3.นำ Blur Tool เลือก Layer ที่ต้องการทำให้เบลอ แล้ว Click ที่ตัวอักษรนั้นทำการ Click จนทั่วตัวอักษร

4.เมื่อ Click จนทั่วตัวอักษรแล้วเราก็จะำได้ ภาพตัวอักษรที่มีลักษณะเบลอๆ กันแล้ว ดังรูป

ยังมีขั้นตอนการทำเบลออีกวิธีหนึ่งโดยการกำหนดค่าความเบลอของภาพได้ที่ Filter/Blur แล้วเลือก Blur หรือ Blur more โปรแกรมก็จะปรับภาพให้เป็นภาพเบลอเอง

คุณอาจสนใจ
การทำกรอบข้อความเลื่อนตาม SCROLLBAR
เว็บไทยดีดี (34,780 - 19 ม.ค. 51)
ภาษาซีถือกำเนิดจากใคร
เฟริสท์ (26,926 - 27 พ.ย. 50)
การทำปุ่มแก้วแบบที่ 1
Mr.GuruZ (66,293 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส
เว็บไทยดีดี (30,620 - 01 เม.ย. 51)
วิสต้าไม่ยอมรับ AVG
สายลม (13,699 - 22 มี.ค. 51)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (70,429 - 21 พ.ย. 50)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (83,290 - 22 ก.ย. 50)
การใช้ Callouts
หมูขุน (16,519 - 04 ก.พ. 50)