การใช้งานเครื่องมือ Blur Tool จัดทำโดย : น้องฝ้าย พิมพ์


1.ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นการตกแต่งตัวหนังสือโดยใช้เครื่องมือ Blur Tool ขั้นตอนแรก เปิดงานใหม่ขึ้นมา 1 งานทำการเทสีพื้นหลังลงไป ดังรูป พิมพ์ตัวอักษรลงไป

เืมื่อพิมพ์ตัวอักษรลงไปแ้ล้วให้เลือกที่ Layer ของตัวอักษรแล้วคลิกเม้าท์ขวาแล้วเลือกที่ Rasterize Layer เพื่อทำการเลี่ยนโหมดตัวอักษรให้อยู่ในโหมดของรูปภาำพ ดังรูป

2.เลือกเครื่องมือ Blur Tool

เราสามารถปรับขนาดหัวแปรงตามต้องการได้ที่ เมนูบาร์

3.นำ Blur Tool เลือก Layer ที่ต้องการทำให้เบลอ แล้ว Click ที่ตัวอักษรนั้นทำการ Click จนทั่วตัวอักษร

4.เมื่อ Click จนทั่วตัวอักษรแล้วเราก็จะำได้ ภาพตัวอักษรที่มีลักษณะเบลอๆ กันแล้ว ดังรูป

ยังมีขั้นตอนการทำเบลออีกวิธีหนึ่งโดยการกำหนดค่าความเบลอของภาพได้ที่ Filter/Blur แล้วเลือก Blur หรือ Blur more โปรแกรมก็จะปรับภาพให้เป็นภาพเบลอเอง

คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนสีมะเขือเทศในพริบตาด้วย Color Replacement
Ching Ching (119,390 - 26 เม.ย. 51)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (56,218 - 05 พ.ย. 49)
การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง
first (36,872 - 13 พ.ย. 51)
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
Zerohate (24,900 - 27 พ.ย. 50)
สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกัน
langjuko (51,119 - 20 ต.ค. 51)
การจัดระเบียบ code
Mr.GuruZ (55,899 - 31 มี.ค. 50)
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
nut (31,014 - 08 มี.ค. 51)
การสร้างระบบงาน Chat Room อย่างง่าย ๆ
first (72,979 - 23 ธ.ค. 50)