เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

1. สร้าง File ---> New แล้วให้ปร้บขนาดตามต้องการ แล้วให้ Mode เป็น RGB Contents เป็น White จากนั้นก็ OK

2. จากนั้นจึงคลิกไอค่อนรูปกระดาษตรง Layer แล้วทําการสร้างเส้น Selection สร้างเส้นรูปวงกลม โดยใช้อุปกรณ์ Marquee Tool จากจุดศูนย์กลางโดยกดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์จากจุดศูนย์กลางจะได้เส้นวงกลม Selection จากนั้น ให้ทําการเลือกสี Foreground color ก็จะได้ดังภาพ

3. ทําการหด Selection โดยมาที่คําสั่ง Transform Selection แล้วทําการหดโดยการหด กดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์วงกลมเล็กน้อย แล้วทําการใส่ Feather โดยมาที่ Select ---> Feather (Feather Radius=10 pixels) ก็จะได้ดังภาพ.

4. ให้ทําการเปลี่ยนเป็น Quick Mode โดยคลิกปุ่ม Edit in Quick Mask Mode ก็จะได้ดังภาพตัวอย่าง


5. จากนั้นมาที่คำสั่ง Filter ---> Pixelate ---> Color Halftone ให้ทำการปรับค่าต่างๆ ดังภาพ

6. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนเป็น Edit in Standard Mode แล้วทำการเลือกพื้นที่ด้านนอกโดยมาที่ Select --> Inverse จากให้ทำการกดปุ่ม Delete แล้วทำการยกเลิกเส้น Selection โดยมาที่ Select ---> Deselect ก็จะได้ effects สำเร็จดังภาพ

คุณอาจสนใจ
การสร้างไฟล์ Source Code
Mr.POP (29,766 - 26 พ.ย. 50)
ทำหน้าปัดวิทยุ
Charoen (62,215 - 31 ม.ค. 50)
การทำ selection ตัดภาพ
Lee (306,212 - 11 ก.ย. 49)
การทำ Folder ของ Windows
Mr.MAX (46,552 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (83,420 - 26 พ.ย. 50)
การใส่รูปลงในเอกสาร
หมูขุน (27,274 - 20 มี.ค. 50)
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (28,512 - 23 ก.ค. 50)
ตัวอักษรแสงกระจาย (Explosion)
อ.เล็ก (137,077 - 04 มิ.ย. 49)