เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

1. สร้าง File ---> New แล้วให้ปร้บขนาดตามต้องการ แล้วให้ Mode เป็น RGB Contents เป็น White จากนั้นก็ OK

2. จากนั้นจึงคลิกไอค่อนรูปกระดาษตรง Layer แล้วทําการสร้างเส้น Selection สร้างเส้นรูปวงกลม โดยใช้อุปกรณ์ Marquee Tool จากจุดศูนย์กลางโดยกดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์จากจุดศูนย์กลางจะได้เส้นวงกลม Selection จากนั้น ให้ทําการเลือกสี Foreground color ก็จะได้ดังภาพ

3. ทําการหด Selection โดยมาที่คําสั่ง Transform Selection แล้วทําการหดโดยการหด กดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์วงกลมเล็กน้อย แล้วทําการใส่ Feather โดยมาที่ Select ---> Feather (Feather Radius=10 pixels) ก็จะได้ดังภาพ.

4. ให้ทําการเปลี่ยนเป็น Quick Mode โดยคลิกปุ่ม Edit in Quick Mask Mode ก็จะได้ดังภาพตัวอย่าง


5. จากนั้นมาที่คำสั่ง Filter ---> Pixelate ---> Color Halftone ให้ทำการปรับค่าต่างๆ ดังภาพ

6. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนเป็น Edit in Standard Mode แล้วทำการเลือกพื้นที่ด้านนอกโดยมาที่ Select --> Inverse จากให้ทำการกดปุ่ม Delete แล้วทำการยกเลิกเส้น Selection โดยมาที่ Select ---> Deselect ก็จะได้ effects สำเร็จดังภาพ

คุณอาจสนใจ
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,306 - 08 ม.ค. 51)
การสร้าง Query ด้วย wizard
คุณอ้อม (33,724 - 30 เม.ย. 50)
การทำ Counter โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL
อี๊ด (80,914 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (83,343 - 26 พ.ย. 50)
มาลองวาดหน้าตัวการ์ตูนด้วย illustrator กันเถอะ
เว็บไทยดีดี (103,730 - 08 ก.ย. 50)
การกำหนดวัตถุประสงค์ และการออกแบบฐานข้อมูล
Mr.N (22,794 - 30 เม.ย. 50)
เคล็ดไม่ลับกับการวาดเส้นโค้งให้ดูสวยงาม
Mr.GuruZ (153,829 - 04 มิ.ย. 49)
ใส่รูปให้กับโฟลเดอร์ของคุณง่าย ๆ
สายลม (18,601 - 05 เม.ย. 51)