เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

1. สร้าง File ---> New แล้วให้ปร้บขนาดตามต้องการ แล้วให้ Mode เป็น RGB Contents เป็น White จากนั้นก็ OK

2. จากนั้นจึงคลิกไอค่อนรูปกระดาษตรง Layer แล้วทําการสร้างเส้น Selection สร้างเส้นรูปวงกลม โดยใช้อุปกรณ์ Marquee Tool จากจุดศูนย์กลางโดยกดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์จากจุดศูนย์กลางจะได้เส้นวงกลม Selection จากนั้น ให้ทําการเลือกสี Foreground color ก็จะได้ดังภาพ

3. ทําการหด Selection โดยมาที่คําสั่ง Transform Selection แล้วทําการหดโดยการหด กดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์วงกลมเล็กน้อย แล้วทําการใส่ Feather โดยมาที่ Select ---> Feather (Feather Radius=10 pixels) ก็จะได้ดังภาพ.

4. ให้ทําการเปลี่ยนเป็น Quick Mode โดยคลิกปุ่ม Edit in Quick Mask Mode ก็จะได้ดังภาพตัวอย่าง


5. จากนั้นมาที่คำสั่ง Filter ---> Pixelate ---> Color Halftone ให้ทำการปรับค่าต่างๆ ดังภาพ

6. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนเป็น Edit in Standard Mode แล้วทำการเลือกพื้นที่ด้านนอกโดยมาที่ Select --> Inverse จากให้ทำการกดปุ่ม Delete แล้วทำการยกเลิกเส้น Selection โดยมาที่ Select ---> Deselect ก็จะได้ effects สำเร็จดังภาพ

คุณอาจสนใจ
วิธีเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์ให้เป็นภาพตามใจนึก xp
สายลม (30,324 - 19 เม.ย. 51)
คำสั่ง break และ continue
Mr.POP (37,031 - 05 พ.ย. 49)
การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์
หมูขุน (33,506 - 13 มิ.ย. 51)
การทำวัตถุ โปร่งใส
first (25,328 - 02 เม.ย. 51)
คำถามยอดฮิตเร่งสปีดบรอดแบนด์
เว็บไทยดีดี (14,744 - 22 ก.ย. 50)
การทำภาพ 3D Abstract
Webmaster siamicy.com (66,123 - 04 มิ.ย. 49)
มารู้จักการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Adobe Photoshop CS (เวอร์ชัน 8) กันดีกว่า (ตอนที่ 1)
สุธีร์ นวกุล (37,603 - 06 ต.ค. 50)
ลบรายการในเสิร์ชบ๊อกซ์ของ Firefox
เว็บไทยดีดี (15,048 - 01 ก.ย. 50)