เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย จัดทำโดย : Charoen พิมพ์
 เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

1. สร้าง File ---> New แล้วให้ปร้บขนาดตามต้องการ แล้วให้ Mode เป็น RGB Contents เป็น White จากนั้นก็ OK

2. จากนั้นจึงคลิกไอค่อนรูปกระดาษตรง Layer แล้วทําการสร้างเส้น Selection สร้างเส้นรูปวงกลม โดยใช้อุปกรณ์ Marquee Tool จากจุดศูนย์กลางโดยกดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์จากจุดศูนย์กลางจะได้เส้นวงกลม Selection จากนั้น ให้ทําการเลือกสี Foreground color ก็จะได้ดังภาพ

3. ทําการหด Selection โดยมาที่คําสั่ง Transform Selection แล้วทําการหดโดยการหด กดปุ่ม Alt +Shift แล้วทําการแดรกเมาส์วงกลมเล็กน้อย แล้วทําการใส่ Feather โดยมาที่ Select ---> Feather (Feather Radius=10 pixels) ก็จะได้ดังภาพ.

4. ให้ทําการเปลี่ยนเป็น Quick Mode โดยคลิกปุ่ม Edit in Quick Mask Mode ก็จะได้ดังภาพตัวอย่าง


5. จากนั้นมาที่คำสั่ง Filter ---> Pixelate ---> Color Halftone ให้ทำการปรับค่าต่างๆ ดังภาพ

6. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนเป็น Edit in Standard Mode แล้วทำการเลือกพื้นที่ด้านนอกโดยมาที่ Select --> Inverse จากให้ทำการกดปุ่ม Delete แล้วทำการยกเลิกเส้น Selection โดยมาที่ Select ---> Deselect ก็จะได้ effects สำเร็จดังภาพ

คุณอาจสนใจ
การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
Mr.GuruZ (78,152 - 03 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
หมูขุน (17,316 - 04 ก.พ. 50)
Rectangular Marquee (M)
Mr.GuruZ (81,393 - 22 ก.ย. 50)
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (28,678 - 23 ก.ค. 50)
คำอธิบาย error ที่เกี่ยว PHP ที่มักจะพบกันบ่อย ๆ
first (43,380 - 21 ม.ค. 51)
การใช้คำสั่ง Checkdate
Mr.GuruZ (26,357 - 03 มิ.ย. 49)
การ Import File
Mr.Mean (48,764 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
Mr.GuruZ (37,234 - 04 มิ.ย. 49)