เมนูปุ่มแก้ว จัดทำโดย : ดินสอ พิมพ์
 Untitled Document เมนูปุ่มแก้ว
เราเคยเห็นเมนูแบบปุ่มแก้วใสกันมาบ้างพอสมควรแล้ว ทีนี้เรามาลองทำกันบ้างดีกว่า


ขั้นตอนการทำ
1. File --> new ขนาด 250*250 pixels


2. เลือกเครื่องมือ Rounded Rectangle กำหนดสี A4A4A4 และที่ Option bar ใส่ Radius 7 px3. จากนั้นคลิกเมาส์ลาก บนพื้นที่จนได้ขนาดที่ต้องการ


3. ต่อจากนี้เราจะสร้างแสงเงาด้านบนก่อนโดยการเลือกเครื่องมือ Rectangular Marquee หรือกดคีย์ลัดที่คีย์บอร์ด ตัว M โดยที่เราต้องอยู่ในโหมดการพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วย


4. คลิกลาก Selection คลุมบริเวณด้านบนของภาพ


5. จากนั้นให้เลือกเครื่องมือ Magic Wand หรือกดคีย์ลัดที่คีย์บอร์ด ตัว W โดยที่เราต้องอยู่ในโหมดการพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วย


6. กดคีย์ Alt ค้างไว้ แล้วนำ Magic Wand มาคลิก ภายใน Selection แต่บริเวณนอกปุ่ม ดังรูป การทำแบบนี้จะเป็นการตัด Selection นอกภาพที่เราต้องการ


7. จากนั้น หด Selection เข้ามา โดยการเลือก เมนู Select-->Modify-->Contract ใส่ค่า Contract By = 1


8. สร้างเลเยอร์ใหม่


9. เลือกเครื่องมือ Gradient แล้ว เลือกสี Foreground เป็นสีขาว FFFFFF

บน Option Bar เลือกไล่สีแบบ Linear Gradient แล้วเลือก Foreground to Transparent

จากนั้น ลาก Gradient ลงมาบนภาพดังรูป โดยการลากให้ลากที่ Leyer ที่เราสร้างขึ้นใหม่(ปุ่มแก้วของเราจะดูเป็นแก้วหรือไม่จะขึ้นอยู่กับที่เราลากในจุดนี้) หลังจากนั้น กด Ctrl+D เพื่อยกเลิก Selection จะได้ผลดังรูป
   

10. เมื่อได้เงาด้านบนแล้ว เราจะมาใส่เงาด้านล่าง การทำเงาด้านล่างก็จะคล้ายกับทำด้านบน โดยการเลือกเครื่องมือ Rectangular Marquee


11. คลิกลาก Selection คลุมบริเวณด้านล่างของภาพ แล้วนำเครื่องมือ Magic Wand มาคลิก ภายใน Selection แต่บริเวณนอกปุ่ม จากนั้น หด Selection เข้ามา(เหมือนข้อ 7)จะได้ Selectionดังภาพด้านล่าง
  

13.สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เลือกเครื่องมือ Gradient แล้ว เลือกสี Foreground เป็นสีดำ 000000 บน Option Bar เลือกไล่สีแบบ Linear Gradient แล้วเลือก Foreground to Transparent เหมือนข้อที่ 9 จากนั้น ลาก Gradient ลงมาบนภาพดังรูป โดยการลากให้ลากที่ Leyer ที่เราสร้างขึ้นใหม่ (ปุ่มแก้วของเราจะดูเป็นแก้วหรือไม่จะขึ้นอยู่กับที่เราลากในจุดนื้เช่นกัน) หลังจากนั้น กด Ctrl+D เพื่อยกเลิก Selection จะได้ผลดังรูป
  

13. หลังจากนั้นปรับ Opacity (ค่าความโปร่งแสง) ของ Layer เงาดำ ด้านล่าง ให้มีค่า ประมาณ 20 % หรือ แล้วแต่เราต้องการให้เกิดเงามากน้อยเพียงใด


14. จากนั้นเราจะมาใส่ข้อความ ให้กับเมนูของเรา โดยที่เราเลือกเครื่องมือ Horizontal Type


15. เมื่อเราพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้เรานำ Layer ข้อความ ที่เราพิมพ์ มาไว้ด้านล่าง ของ Layer เงาด้านด้านบน ข้อมความที่เราพิมพ์เข้าไปจะได้อยู่ภายใต้เงาใสของแก้ว


16. ปุ่มแก้วที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะออกมาแบบที่เห็น แต่ทั้งนี้ปุ่มจะออกมาเป็นแก้วใส ดังใจเราหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราลากสี Gradient ได้ออกมาในลักษณะไหน
คุณอาจสนใจ
รู้จักกับภาษาของคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (17,031 - 29 ก.ย. 50)
การจัดระเบียบ code
Mr.GuruZ (55,901 - 31 มี.ค. 50)
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (28,681 - 13 ม.ค. 50)
การไดคัทภาพ
ดินสอ (148,740 - 31 ก.ค. 49)
ทำความรู้จักกับ java
Mr.POP (40,267 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน(ต่อ)
เว็บไทยดีดี (19,530 - 02 เม.ย. 51)
เล่นเพลงอัตโนมัติเมื่อเปิดวินโดวส์
เว็บไทยดีดี (15,924 - 29 ก.ย. 50)
การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ
Mr.GuruZ (43,193 - 04 มิ.ย. 49)