การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี) จัดทำโดย : Lek พิมพ์
 Ray text

การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี)
1.File/ New / 400*400 pixels Background= Black ดังรูปนี้ครับ2.แล้วก็ใช้เครื่องมือพิมพ์( Type Tool ) พิมพ์คำที่ต้องการลงไป(สีขาว) เมื่อได้ขนาดและสีตามต้องการก็ คลิกถูกที่มุมขวาบน3.พยายามใช้ตัวอักษรขนาดเล็กและจัดวางไว้กึ่งกลางที่สุดนะครับ4.จากนั้นก็ทำการโหลดเส้นซีเลคชั่นโดยการกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ของตัวอักษร เลือก Select / Save Selection ตั้งชื่อ ray โอเค กด Ctrl+d ,Ctrl+e เพื่อรวมเลเยอร์5.เืลือกที่ Filter / distort / polar /คลิกเลือกช่อง polar

6.Image / rotate / 90cw7.Filter / stylize / wind (wind,from the right) press ok8.Image / rotate / 90ccw9.Filter / distort / polar (press at rectang.....point) ok10.Filter / Blur / radial blur / (Select the choice at Zoom,Best,Amount=100) and press Ctrl+F (2 times)11.Filter / shrap / sharpen more and Filter / blur /guassain blur =0.412.ขอเลเยอร์ใหม่แล้วก็โหลดซีเลคชัั่นจากแชเนลดังนี้13.Select / Feather =2
14.เทสีขาวลงในเลเยอร์ใหม่โดยการกด Alt+backspace แล้วก็ Ctrl+d15.ทำเหมือนข้อ4
16.เลือกสีที่ต้องการเทลงไป โดยการกด Alt+backspace ตามด้วย Ctrl+d จะได้17.คลิกที่เลเยอร์ล่างสุดแล้วก็กด Ctrl+U คลิกปุ่ม colorize ปรับเป็น 106-80-0 จะได้18.เป็นอันเสร็จพิธีครับ


คุณอาจสนใจ
สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor
langjuko (139,146 - 19 ก.ย. 51)
สร้างข้อความพลาสติก
langjuko (244,778 - 24 ก.ย. 51)
สร้าง effect แบบ window vista
langjuko (216,343 - 30 ต.ค. 51)
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
นายนุก (57,938 - 04 มี.ค. 51)
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (31,153 - 23 ก.ค. 50)
สร้างลูกตาสวยๆ
langjuko (283,059 - 20 ต.ค. 51)
การทำงานกับ Query
อ้อม (20,765 - 30 เม.ย. 50)
การสร้าง Crosstab Query Wizard
อ้อม (32,920 - 30 เม.ย. 50)