การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี) จัดทำโดย : Lek พิมพ์
 Ray text

การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี)
1.File/ New / 400*400 pixels Background= Black ดังรูปนี้ครับ2.แล้วก็ใช้เครื่องมือพิมพ์( Type Tool ) พิมพ์คำที่ต้องการลงไป(สีขาว) เมื่อได้ขนาดและสีตามต้องการก็ คลิกถูกที่มุมขวาบน3.พยายามใช้ตัวอักษรขนาดเล็กและจัดวางไว้กึ่งกลางที่สุดนะครับ4.จากนั้นก็ทำการโหลดเส้นซีเลคชั่นโดยการกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ของตัวอักษร เลือก Select / Save Selection ตั้งชื่อ ray โอเค กด Ctrl+d ,Ctrl+e เพื่อรวมเลเยอร์5.เืลือกที่ Filter / distort / polar /คลิกเลือกช่อง polar

6.Image / rotate / 90cw7.Filter / stylize / wind (wind,from the right) press ok8.Image / rotate / 90ccw9.Filter / distort / polar (press at rectang.....point) ok10.Filter / Blur / radial blur / (Select the choice at Zoom,Best,Amount=100) and press Ctrl+F (2 times)11.Filter / shrap / sharpen more and Filter / blur /guassain blur =0.412.ขอเลเยอร์ใหม่แล้วก็โหลดซีเลคชัั่นจากแชเนลดังนี้13.Select / Feather =2
14.เทสีขาวลงในเลเยอร์ใหม่โดยการกด Alt+backspace แล้วก็ Ctrl+d15.ทำเหมือนข้อ4
16.เลือกสีที่ต้องการเทลงไป โดยการกด Alt+backspace ตามด้วย Ctrl+d จะได้17.คลิกที่เลเยอร์ล่างสุดแล้วก็กด Ctrl+U คลิกปุ่ม colorize ปรับเป็น 106-80-0 จะได้18.เป็นอันเสร็จพิธีครับ


คุณอาจสนใจ
การ copy ข้อความใน textarea
nut (25,906 - 07 มี.ค. 51)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (44,041 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,157 - 26 พ.ย. 50)
Windows Media Encoder ลดขนาดไฟล์วิดีโอ
เว็บไทยดีดี (19,740 - 03 พ.ค. 51)
ทำภาพพับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
Black-Hawk (115,886 - 22 ก.พ. 51)
การสร้าง Arrow
Mr.MAX (40,467 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (44,132 - 01 ส.ค. 49)
วิธีการทำ analog clock
Charoen (82,160 - 21 พ.ย. 50)