การเปลี่ยนสีภาพเฉพาะจุด จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page   การเปลี่ยนสีภาพเฉพาะจุด การเปลี่ยนสีภาพภาพก็สามารถทำได้หลายวิธี แต่ที่ผมจะแนะนำในที่นี้จะใช้ Replace Color มาติดตามกันเลย

ขั้นตอนการทำ
1. เปิดภาพที่เราต้องการขึ้นมา


2. หลังจากนั้นให้ใช้เครื่องมือ Select ภาพในส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนสี


3. หลังจากนั้นใส่ความฟุ้งให้กับ Select ด้วยคำสั่ง Select เลือก Feather กำหนดค่า Feather Radius เท่ากับ 3 และเข้าไปที่เมนู Image --> Adjustments --> Replace Color


4. ใช้เครื่องมือ เลือกส่วนที่เราจะเปลี่ยนสี กำหนดค่า Fuzziness ตามที่เราต้องการ แล้วเลือกแภบเครื่องมือ Hue เพื่อเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการ


5. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีให้กับวัตถุต่างๆ ลองนำไปใช้กันดูครับ

คุณอาจสนใจ
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
อ้อม (42,964 - 13 ม.ค. 50)
สร้างตาราง : Table
อ้อม (26,426 - 07 เม.ย. 50)
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก
Mr.GuruZ (56,813 - 02 ก.ค. 49)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (56,029 - 05 พ.ย. 49)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,549 - 19 ก.ย. 51)
WinRAR มากกว่าคำว่า..บีบอัดข้อมูล
เว็บไทยดีดี (17,884 - 08 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (26,078 - 05 พ.ย. 49)
วิธีการต่ออายุโปรแกรมแบบ Trail ให้ไม่มีวันหมด
เว็บไทยดีดี (17,349 - 03 พ.ย. 50)