การทำ Folder ของ Windows จัดทำโดย : Mr.MAX พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   บทเรียนจาก Mr.MAX

ภาพตัวอย่าง


ขั้นตอนการทำ


1. สร้างชื้นงานเปล่าขึ้นมา 1 ชิ้นโดยกำหนดให้มีขนาด 400 x 400 px ความละเอียดที่ 100 px/ inch


2. .สร้าง layer ใหม่ขึ้นมา จากนั้นใช้เครื่องมือ rectangular marquee tools วาดเส้น selectionขึ้น โดยกำหนด ขนาดที่ 150 x 110 px


3. เติมสีดำลงไปในชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือ paint bucket tool จากนั้น Deselect เส้น Selection


4. ทำการ Copy ชิ้นงานขึ้นมาอีก 1 ชิ้น


5. ให้ซ่อนชิ้นงาน Layer 2 copy ไว้ก่อน โดยการคลิกที่รูป 1 ครั้ง จากนั้นให้กลับไปทำงานอยู่บน Layer 2

6. เลือกเมนู Edit > Free transform7. ตั้ง H = 2 , V = -10 ดังรูป property นี้จะอยู่ที่แถบ tool bar ด้านบน


8. จะได้รูปร่างดังรูป


9. ทำการยกเลิกเส้น Transform โดยการกด Enter ที่ keyboard
10. จากนั้นทำการเรียก Selection ขึ้นมาโดยการคลิกที่เมนู Select > Load selection


11. ใช้เครื่องมือ Gradient tool เลือกสี Foreground color ตามใจชอบ แต่สี background ควรเป็นสีขาว ในที่นี้ผมเลือก สี Foreground เป็นสีฟ้า #76D7F312.ทำการลากเมาส์เป็นเส้นทแยงมุมตามรูป จะเป็นการไล่สีจากฟ้าไปหาขาว เมื่อผลงานเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้ทำการยกเลิกเส้น selection โดยการคลิกเมนู Select > Deselect ชิ้นงานที่อยู่ใน layer 2 เป็นอันเสร็จสิ้น


13. เลือกทำงานอยู่บนชิ้นงานที่ Layer 2 copy จากนั้นใช้คำสั่ง Edit > Free transform


14 กำหนด property ตามภาพ


15. จะได้ชิ้นงานดังภาพ


16. ทำการยกเลิก transform ก่อน จากนั้นขยับชิ้นงานให้เข้ารูป โดยใช้ Move tool


17. ทำการ Load selection จากนั้นทำการไล่สี ควรจะกำหนด Foreground color ให้มีสีเข้มกว่าสีเดิมสักเล็กน้อย


18. ผลงานที่ได้ จะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ควรที่จะมีการใส่แสงเงาต่างๆ ลงไปด้วยจึงจะทำให้ชิ้นงานออกมาสวยงาม บทเรียนนี้เพียงแค่เสนอแนะแนวทางให้เท่านั้น ผู้เรียนควรไปคิดต่อเอาเอง


คุณอาจสนใจ
การส่งเมล์ด้วยฟังก์ชั่นส่งเมล์ แบบธรรมดา
เฟริสท์ (47,169 - 07 ธ.ค. 50)
Error Code คืออะไร
เว็บไทยดีดี (24,212 - 29 ก.ย. 50)
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
Mr.GuruZ (37,028 - 03 มิ.ย. 49)
เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียว หรือสองแถว
นายนุก (19,875 - 06 มี.ค. 51)
การเขียน โปรแกรมสร้าง Link List ด้วยภาษา C
langjuko (55,409 - 19 ก.ย. 51)
สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกัน
langjuko (50,923 - 20 ต.ค. 51)
การใช้ Function mktime()
Mr.GuruZ (39,787 - 03 มิ.ย. 49)
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
first (37,387 - 23 ธ.ค. 50)