การใช้งาน Drop-down menu จัดระเบียบหน้าเว็บไซต์ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์


จัดระเบียบหน้าเว็บไซต์ด้วย Drop-down menu หลายคนอาจจะเจอปัญหาหน้าเว็บไซต์ยาว หรือกว้างจนเกินไป วันนี้เราจะมาลองใช้เครื่องมือนี้ช่วยในการจัดการเมนู แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากดังนี้

ขั้นตอนการทำ

1. เปิดเอกสาร และเลือกเครื่องมือดังภาพ

2. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป จากนั้นคลิกปุ่ม Add เพื่อทำการเพิ่มเมนูลงใน Drop-down menu ดังภาพ

3. เมื่อเพิ่มเมนูได้ตามต้องการให้กดปุ่ม Finish จากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเมนูขึ้นมาดังภาพ

จะได้เมนู Drop-down menu ดังนี้

คุณอาจสนใจ
การทำข้อความแบบมีเวทมนต์
webthaidd (147,223 - 19 เม.ย. 51)
การแทรก FlashButton ลงในเว็บเพจ
Baddevil (26,581 - 26 พ.ย. 50)
ล็อกคลิกซ้ายลากไฟล์สะดวก
เว็บไทยดีดี (13,862 - 29 ก.ย. 50)
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (127,678 - 28 ต.ค. 51)
.H คืออะไรกันแน่
สายลม (30,297 - 15 มี.ค. 51)
เรื่องของไฟล์ EPS และ TIF
เว็บไทยดีดี (48,837 - 20 ต.ค. 50)
การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย
ดินสอ (93,342 - 04 มิ.ย. 49)
การเรียงลำดับ
หมูขุน (21,477 - 20 มี.ค. 50)