การใช้งาน Drop-down menu จัดระเบียบหน้าเว็บไซต์ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์


จัดระเบียบหน้าเว็บไซต์ด้วย Drop-down menu หลายคนอาจจะเจอปัญหาหน้าเว็บไซต์ยาว หรือกว้างจนเกินไป วันนี้เราจะมาลองใช้เครื่องมือนี้ช่วยในการจัดการเมนู แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากดังนี้

ขั้นตอนการทำ

1. เปิดเอกสาร และเลือกเครื่องมือดังภาพ

2. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป จากนั้นคลิกปุ่ม Add เพื่อทำการเพิ่มเมนูลงใน Drop-down menu ดังภาพ

3. เมื่อเพิ่มเมนูได้ตามต้องการให้กดปุ่ม Finish จากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเมนูขึ้นมาดังภาพ

จะได้เมนู Drop-down menu ดังนี้

คุณอาจสนใจ
การเริ่มต้นใช้งาน Java Script
nut (37,371 - 01 ก.พ. 50)
การนำภาพมาใช้กับรูปทรง 3 มิติที่สร้างจากการทำ 3D Transform
Lee (84,581 - 25 ธ.ค. 49)
การสร้าง Site Dreamweaver ให้ใช้กับฐานข้อมูล Mysql ได้
Mr.GuruZ (102,207 - 01 ก.พ. 50)
การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง
nut (20,575 - 17 มี.ค. 51)
การใช้งาน Layer
Mr.GuruZ (43,786 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างเงาให้ตารางใน Dremweaver
langjuko (152,888 - 16 ก.ย. 51)
แบ่งข้อความหัวเรื่องโดยใช้คำสั่ง Hn
สายลม (37,574 - 09 ม.ค. 50)
การสุ่ม Password
Mr.GuruZ (36,087 - 03 มิ.ย. 49)