การทำข้อความวิ่งตามเมาส์ จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page การทำข้อความวิ่งตามเมาส์ บางคนอาจจะใช้ Java Script แต่ไหนๆ เราติดตั้ง Namo ไปแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์โดยภายในตั้วโปรแกรมจะมี Script มาให้อยู่แล้ว

ขั้นตอนการทำ

1. เปิดเว็บเพจที่เราต้องการทำขึ้นมา หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือ เครื่องมือนี้เรียกว่า Layer จากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการให้วิ่งตามเมาส์ลงใน Layer ดังภาพ


2. จากนั้นให้เราเลือกเครื่องมือ Script Wizard


3. จะมีหน้าต่าง Script ขึ้นมาให้เราเลือก Script Mouse trails และกด Next


4. จากนั้นกด Add เครื่องจะบอกว่าให้เรา Add Layer ลงมาใน Box ที่โปรแกรมกำหนด จากนั้นกด Finish


5. หลังจากนั้นลงทดสอบดูว่าได้ผลดังภาพ หรือ คลิกดูตัวอย่าง


คุณอาจสนใจ
การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php)
Mr.GuruZ (109,735 - 03 มิ.ย. 49)
ล๊อกตาย Status bar ของ IE ทำไงนะ
เว็บไทยดีดี (14,788 - 08 ก.ย. 50)
การใช้งาน Drop-down menu จัดระเบียบหน้าเว็บไซต์
Mr.GuruZ (25,361 - 21 มี.ค. 51)
การแสดงผลข้อมูล Access
Mr.GuruZ (32,276 - 03 มิ.ย. 49)
การทำปุ่มควบคุมการเล่นเพลง
Charoen (58,142 - 22 ก.ย. 50)
การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง
nut (20,575 - 17 มี.ค. 51)
การสร้างสี Gradient และจัดเก็บลงใน Swatches
Mr.GuruZ (51,000 - 27 มิ.ย. 49)
การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8
Mr.GuruZ (136,335 - 01 ส.ค. 49)