ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script จัดทำโดย : Coffee cup พิมพ์


ขั้นตอนการทำ

1. Copy Script และนำไปวางในตำแหน่ง <Body> ของหน้าเว็บ

<!--Change following reflection image to your own-->
<img id="reflect" src="reflect.jpg">
<br>

<script language="JavaScript1.2">

/*
Image reflection script (Submitted by Savio, savio_d_souza@hotmail.com)
Permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

function f1(){
setInterval("mdiv.filters.wave.phase+=10",100);
}

if (document.all){
document.write('<img id=mdiv src="'+document.all.reflect.src+'" style="filter:wave(strength=3,freq=3,phase=0,lightstrength=30) blur() flipv()">')
window.onload=f1
}

</script>

2. ตัวอย่าง การนำไปใช้งาน

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>webthaidd.com</title>
</head>
<body>

<!--Change following reflection image to your own-->
<img id="reflect" src="webthaidd-test-reflect.gif">
<br>

<script language="JavaScript1.2">

/*
Image reflection script (Submitted by Savio, savio_d_souza@hotmail.com)
Permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

function f1(){
setInterval("mdiv.filters.wave.phase+=10",100);
}

if (document.all){
document.write('<img id=mdiv src="'+document.all.reflect.src+'" style="filter:wave(strength=3,freq=3,phase=0,lightstrength=30) blur() flipv()">')
window.onload=f1
}

</script>
</body>
</html>


คุณอาจสนใจ
การแสดงผลข้อมูล Access
Mr.GuruZ (32,242 - 03 มิ.ย. 49)
การ Render Animation 1
first (24,288 - 02 เม.ย. 51)
การสร้าง cookie กำหนดเวลาการอนุญาติ
Tung (33,519 - 23 ธ.ค. 50)
การบันทึกเอกสาร เพื่อส่งไปยังแฟ้มข้อมูล
Mr.GuruZ (27,999 - 02 ก.ค. 49)
Overloading Method
Mr.POP (39,258 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
first (33,020 - 13 พ.ย. 51)
โกงเกมไพ่ Solitaire
เว็บไทยดีดี (18,279 - 22 ก.ย. 50)
การใช้งานคำสั่ง Continue
Mr.GuruZ (24,983 - 03 มิ.ย. 49)