ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script จัดทำโดย : Coffee cup พิมพ์


ขั้นตอนการทำ

1. Copy Script และนำไปวางในตำแหน่ง <Body> ของหน้าเว็บ

<!--Change following reflection image to your own-->
<img id="reflect" src="reflect.jpg">
<br>

<script language="JavaScript1.2">

/*
Image reflection script (Submitted by Savio, savio_d_souza@hotmail.com)
Permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

function f1(){
setInterval("mdiv.filters.wave.phase+=10",100);
}

if (document.all){
document.write('<img id=mdiv src="'+document.all.reflect.src+'" style="filter:wave(strength=3,freq=3,phase=0,lightstrength=30) blur() flipv()">')
window.onload=f1
}

</script>

2. ตัวอย่าง การนำไปใช้งาน

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>webthaidd.com</title>
</head>
<body>

<!--Change following reflection image to your own-->
<img id="reflect" src="webthaidd-test-reflect.gif">
<br>

<script language="JavaScript1.2">

/*
Image reflection script (Submitted by Savio, savio_d_souza@hotmail.com)
Permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

function f1(){
setInterval("mdiv.filters.wave.phase+=10",100);
}

if (document.all){
document.write('<img id=mdiv src="'+document.all.reflect.src+'" style="filter:wave(strength=3,freq=3,phase=0,lightstrength=30) blur() flipv()">')
window.onload=f1
}

</script>
</body>
</html>


คุณอาจสนใจ
การย้าย Folder ที่เก็บไฟล์ php ใน Apache
Mr.GuruZ (28,847 - 03 มิ.ย. 49)
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
first (38,271 - 23 ธ.ค. 50)
เหตุไฉนเครื่องพิมพ์จึงพิมพ์งานอืดเป็นเต่า
เว็บไทยดีดี (14,875 - 19 ม.ค. 51)
เนรมิตรน้ำค้างด้วย Photoshop
พุงโต (90,336 - 04 เม.ย. 51)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (69,284 - 23 พ.ย. 50)
ยกเลิก Windows Key (Vista)
เว็บไทยดีดี (16,227 - 10 พ.ค. 51)
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
อ้อม (22,624 - 13 ม.ค. 50)
การใช้คำสั่ง for
Mr.POP (72,573 - 05 พ.ย. 49)