ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script จัดทำโดย : Coffee cup พิมพ์


ขั้นตอนการทำ

1. Copy Script และนำไปวางในตำแหน่ง <Body> ของหน้าเว็บ

<!--Change following reflection image to your own-->
<img id="reflect" src="reflect.jpg">
<br>

<script language="JavaScript1.2">

/*
Image reflection script (Submitted by Savio, savio_d_souza@hotmail.com)
Permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

function f1(){
setInterval("mdiv.filters.wave.phase+=10",100);
}

if (document.all){
document.write('<img id=mdiv src="'+document.all.reflect.src+'" style="filter:wave(strength=3,freq=3,phase=0,lightstrength=30) blur() flipv()">')
window.onload=f1
}

</script>

2. ตัวอย่าง การนำไปใช้งาน

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>webthaidd.com</title>
</head>
<body>

<!--Change following reflection image to your own-->
<img id="reflect" src="webthaidd-test-reflect.gif">
<br>

<script language="JavaScript1.2">

/*
Image reflection script (Submitted by Savio, savio_d_souza@hotmail.com)
Permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

function f1(){
setInterval("mdiv.filters.wave.phase+=10",100);
}

if (document.all){
document.write('<img id=mdiv src="'+document.all.reflect.src+'" style="filter:wave(strength=3,freq=3,phase=0,lightstrength=30) blur() flipv()">')
window.onload=f1
}

</script>
</body>
</html>


คุณอาจสนใจ
การตีเส้นว่าง และเลือกพิมพ์เฉพาะช่วงที่ต้องการ
นายนุก (33,853 - 22 มี.ค. 51)
การใส่หัวข้อให้กับเอกสาร HTML
สายลม (43,221 - 04 มิ.ย. 49)
การทำปุ่มควบคุมการเล่นเพลง
Charoen (58,131 - 22 ก.ย. 50)
สร้างปกหนังสือด้วย tool
langjuko (321,653 - 28 ต.ค. 51)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,078 - 26 พ.ย. 50)
การใช้งาน String Class (ตอนที่ 1)
Mr.POP (52,006 - 05 พ.ย. 49)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (116,364 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีรักษาความปลอดภัยให้ระบบ wireless ของคุณ
เว็บไทยดีดี (15,972 - 29 ก.ย. 50)