เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script ซึ่งเราจะนำไปประยุกต์ในเว็บ Gallery ของเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นำรูปภาพของเราไปได้

นำสคลิปนี้ไป แทรกไว้ที่ <HEAD>
......</HEAD>

<SCRIPT language=JavaScript>
var message="ห้ามคลิกขวานะครับ";// ข้อความที่ให้แสดงเมื่อคบิกขวา
// Don't edit below!
function click(e) {
if (document.all) {
if (event.button == 2) {
alert(message);return false;}}
if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
alert(message);return false;
}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
}document.onmousedown=click;
// -->
</SCRIPT>


ที่มา : http://www.bcoms.net/java/right.asp

ตัวอย่าง


Galley
 
คุณอาจสนใจ
การใช้ super
Mr.POP (43,881 - 05 พ.ย. 49)
การทำเงาให้กับตัวอักษร
สายลม (112,020 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,078 - 26 พ.ย. 50)
กำจัดไวรัส MSN IMprofile.net
เว็บไทยดีดี (17,494 - 10 พ.ค. 51)
การทำหิมะลงบนภาพ
Tung (128,668 - 23 ธ.ค. 50)
การเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
Mr.N (22,877 - 30 เม.ย. 50)
การทำ Flash เขียนหนังสือ
Black-Hawk (214,238 - 24 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำ อักษรสีทอง
Black-Hawk (121,582 - 18 ม.ค. 51)