เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script ซึ่งเราจะนำไปประยุกต์ในเว็บ Gallery ของเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นำรูปภาพของเราไปได้

นำสคลิปนี้ไป แทรกไว้ที่ <HEAD>
......</HEAD>

<SCRIPT language=JavaScript>
var message="ห้ามคลิกขวานะครับ";// ข้อความที่ให้แสดงเมื่อคบิกขวา
// Don't edit below!
function click(e) {
if (document.all) {
if (event.button == 2) {
alert(message);return false;}}
if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
alert(message);return false;
}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
}document.onmousedown=click;
// -->
</SCRIPT>


ที่มา : http://www.bcoms.net/java/right.asp

ตัวอย่าง


Galley
 
คุณอาจสนใจ
การทำ Rollover Image
Mr.GuruZ (45,857 - 04 มิ.ย. 49)
การวาดกราฟวิธีลัด
หมูขุน (23,760 - 04 ก.พ. 50)
วิธีทำภาพ 3 มิติแบบง่ายๆ
Lee (186,056 - 17 ก.ค. 49)
การทำ Analog Clock โดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,825 - 29 ม.ค. 51)
การกำหนดค่า ODBC
Mr.GuruZ (32,592 - 03 มิ.ย. 49)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (14,809 - 04 ก.พ. 50)
การทำ Spotlight effect
first (25,624 - 11 ก.พ. 51)
การใช้งาน String Class (ตอนที่ 2)
Mr.POP (43,210 - 05 พ.ย. 49)