เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script ซึ่งเราจะนำไปประยุกต์ในเว็บ Gallery ของเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นำรูปภาพของเราไปได้

นำสคลิปนี้ไป แทรกไว้ที่ <HEAD>
......</HEAD>

<SCRIPT language=JavaScript>
var message="ห้ามคลิกขวานะครับ";// ข้อความที่ให้แสดงเมื่อคบิกขวา
// Don't edit below!
function click(e) {
if (document.all) {
if (event.button == 2) {
alert(message);return false;}}
if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
alert(message);return false;
}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
}document.onmousedown=click;
// -->
</SCRIPT>


ที่มา : http://www.bcoms.net/java/right.asp

ตัวอย่าง


Galley
 
คุณอาจสนใจ
การเลือกพื้นงานนำเสนอ
หมูขุน (24,432 - 04 ก.พ. 50)
การทำ Favorites icon
Mr.GuruZ (46,936 - 31 มี.ค. 50)
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (76,328 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,560 - 25 ม.ค. 51)
การใส่สี Background, Border ให้กับตาราง
Mr.GuruZ (58,557 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการสร้างงานเว็บกับ Adobe ImageReady CS (ตอนที่ 2)
สหรัถ แซ่ตั้ง (47,608 - 06 ต.ค. 50)
สร้าง effect แบบ window vista
langjuko (212,535 - 30 ต.ค. 51)
การหาจำนวน Array
Mr.GuruZ (27,957 - 03 มิ.ย. 49)