ระบบสุ่มรหัสผ่าน จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์
 แสดง Loading ที่ Status Bar

บทความนี้การทำ Java Script ที่ทำการ Random รหัสผ่านเพื่อเป็นการป้องกันคนมารู้รหัสของเรา และประหยัดเวลากำหนดรหัสผ่าน
จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดให้เสียเวลาครับ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์ demo.html เพื่อใช้ในการทดสอบ Script นะครับ แล้ว copy code ด้านล่างนี้ เอาไว้ที่ tag <body> นะครับ

<script>
var keylist="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789" //กำหนดตัวอักษรที่จะใช้ในการสุ่มรหัสผ่าน
var temp=''

//เป็นฟังก์ชั่น สุ่มรหัสผ่าน
function generatepass(plength){
temp=''
for (i=0;i<plength;i++)
temp+=keylist.charAt(Math.floor(Math.random()*keylist.length))
return temp
}

// เป็นฟังก์ชั่น รับค่าความยาวของรหัสผ่าน
function populateform(enterlength){
document.pgenerate.output.value=generatepass(enterlength)
}
</script>

หลังจาก copy code มาวางไว้ที่ tag <body> แล้วนะครับ จะต้องเหมือนกับ code ด้านล่างนะครับ

<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>สุ่มรหัสผ่าน</title>
</head>

<body>
<script>
var keylist="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789" //กำหนดตัวอักษรที่จะใช้ในการสุ่มรหัสผ่าน
var temp=''

//เป็นฟังก์ชั่น สุ่มรหัสผ่าน
function generatepass(plength){
temp=''
for (i=0;i<plength;i++)
temp+=keylist.charAt(Math.floor(Math.random()*keylist.length))
return temp
}

// เป็นฟังก์ชั่น รับค่าความยาวของรหัสผ่าน
function populateform(enterlength){
document.pgenerate.output.value=generatepass(enterlength)
}
</script>

</body>
</html>

2. หลังจากนั้นเรามาสร้าง Formตั้งชื่อ Form ว่า "pgenerate" ซึ่งประกอบไปด้วย textbox ที่จะใช้แสดงรหัสผ่านที่สุ่มออกมาตั้งชื่อ textbox ว่า "output"
และ textbox ที่จะใช้รับค่าความยาวของรหัสผ่าน ตั้งชื่อว่า "thelength" และ Button เพื่อทำการสุ่มรหัสผ่าน ตามรูปด้านล่าง

3. เสร็จแล้วครับ พอเราคลิกที่ปุ่ม "สุ่มรหัสผ่าน" เราก็จะได้รหัสผ่านมาครับตามรูปด้านล่าง

คลิกดูตัวอย่าง

ข้อมูลจาก : http://javascriptkit.com/

คุณอาจสนใจ
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)
Ching Ching (27,697 - 29 ก.ย. 50)
ตัวแปลชนิด Array
Mr.POP (75,998 - 05 พ.ย. 49)
การทำ Favorites icon
Mr.GuruZ (47,124 - 31 มี.ค. 50)
ลบชื่อโปรแกรมที่ค้างอยู่ใน Add/remove Program XP
เว็บไทยดีดี (21,685 - 01 ก.ย. 50)
การเปลี่ยน Title ของเว็บเพจ
Mr.GuruZ (50,402 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย
Charoen (132,732 - 25 ธ.ค. 49)
วิธีแก้ปัญหาพิมพ์ภาษาไทยบนเว็บไม่ได้
เว็บไทยดีดี (17,822 - 29 ก.ย. 50)
เปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน(Compare Slide by Side)
นายนุก (21,340 - 05 เม.ย. 51)