Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น จัดทำโดย : Zerohate พิมพ์
 กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !!! สำหรับเว็บมาสเตอร์ทุกท่านที่ต้องการทำระบบสมาชิกหน้าเว็บของตัวเอง ที่ต้องการให้สมาชิกใช้ชื่อสมัครแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ผมมีวิธีป้องกันด้วย Javascript มาแนะนำ ลองมาดูขั้นตอนการทำเลยครับ

ขั้นตอนการทำ

1.สร้างฟอร์มที่ต้องการ แต่ในนี้ผมสร้างแค่ user อย่างเดียวนะครับ เพื่อเป็นการทดสอบ2.หลังจากนั้นให้นำโค๊ต java ไปวางในส่วน head ของเว็บ

<script type="text/javascript">
function checkeng() {
     var obj=frm_member.user
     var str="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" //กำหนดอักษรอังกฤษส่วนนี้ครับ
     var val=obj.value
     var valOK = true;
    
     for (i=0; i<val.length & valOK; i++){
           valOK = (str.indexOf(val.charAt(i))!= -1)
     }
    
     if (!valOK) {
           alert("ภาษาอังกฤษเท่านั้น !!! ")
           obj.focus()
           return false
     } return true
}
</script>


3.หลังจากนั้นเขียนโค้ดที่ Tag Form เพื่อเรียกใช้ Function

<form name="frm_member" method="post" action="" onsubmit="return checkeng()">

4.ลองทดสอบโค๊ตดูครับ ถ้ามีภาษาไทยจะเตือนขึ้นมาทันที5.ถ้ายังไม่เข้าใจการทำงาน ผมมีโค๊ตมาให้ดูครับ ก๊อปไปใช้งานได้เลย

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript">
function checkeng() {
var obj=frm_member.user
var str="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" //กำหนดอักษรอังกฤษส่วนนี้ครับ
var val=obj.value
var valOK = true;

for (i=0; i<val.length & valOK; i++){
valOK = (str.indexOf(val.charAt(i))!= -1)
}

if (!valOK) {
alert("ภาษาอังกฤษเท่านั้น !!! ")
obj.focus()
return false
} return true
}
</script>
</head>

<body>
<form name="frm_member" method="post" action="" onsubmit="return checkeng()">
<b>user</b> : <input name="user" type="text" id="user" />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>

6.จบแล้วครับ ไม่ยากเลยใช้ไหม

ผู้จัดทำ : Zerohate
ที่อยู่อีเมลล์ :
zerohate@hotmail.com
website : http://www.zerohatemusic.com
คุณอาจสนใจ
การส่งค่าตัวแปลผ่าน Cookies
Mr.GuruZ (26,010 - 03 มิ.ย. 49)
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
Mr.nook (16,584 - 08 ม.ค. 51)
การทำ Favorites icon
Mr.GuruZ (47,074 - 31 มี.ค. 50)
ลบ History ของ Google Search ทำอย่างไรนะ
เว็บไทยดีดี (19,028 - 01 ก.ย. 50)
การทำ Login แบบจดจำค่า Cookie
Zerohate (71,440 - 18 ส.ค. 50)
เครื่องมือกลุ่ม Drawing
หมูขุน (15,288 - 04 ก.พ. 50)
การวาดรูป Flowchart
หมูขุน (21,854 - 04 ก.พ. 50)
ลูกไฟพระอาทิตย์ (The sun)
อ.เล็ก (70,706 - 04 มิ.ย. 49)