การเริ่มต้นใช้งาน Java Script จัดทำโดย : nut พิมพ์
 Untitled Document

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมจะมาเสนอเรื่องของการใช้งาน Java Script เรามาเริ่มกันเลยนะครับ

การใช้งาน Java Script นั้น คุณจะต้องใส่คำสั่งภาษา Java Script เหล่านั้นลงไปในระหว่างคำสั่ง <SCRIPT> และ </SCRIPT> ซึ่งเป็นคำสั่งภาษา HTML ที่ใช้ในการแนบสคริปต์ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา Java Script, VB Script เป็นต้น โดยในการระบุชื่อของภาษาที่ใช้นั้น จะกำหนดผ่านแอตทริบิวต์ LANGUAGE เช่น

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
โค้ดคำสั่ง ภาษา Java Script
....
</SCRIPT>

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวอร์ชั่นของ Java Script ลงไปได้อีกด้วย เพื่อให้ บราว์เซอร์ทราบว่าคุณใช้คำสั่ง Java Script เวอร์ชั่นอะไร เช่น

<SCRIPT LANGUAGE="javascript1.1">
หรือ
<SCRIPT LANGUAGE="javascript1.3">

ในกรณีที่บราว์เซอร์ของผู้ชม ไม่สนับสนุน หรือปิดการใช้งาน(Disable) Java Script จะทำให้บราว์เซอร์เข้าใจว่าคำสั่งที่อยู่ภายในคำสั่ง <SCRIPT> และ </SCRIPT> เป็นคำสั่งภาษา HTML
ดังนั้นคุณควรจะใส่ หมายเหตุ (Comment) ของภาษา HTML ลงไประหว่างคำสั่งภาษา Java Script เพื่อให้ Browser ที่ไม่สนับสนุน Java Script แสดงผลได้ถูกต้อง ดังนี้

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
โค้ดคำสั่ง ภาษา Java Script
....
-->
</SCRIPT>

และสำหรับ Browser ที่ไม่สนับสนุน Java Script นั้นคุณสามารถที่จะใส่โค้ด HTML ธรรมดาแทนได้ โดยการใช้คำสั่ง <NOSCRIPT></NOSCRIPT> ดังนี้

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
โค้ดคำสั่ง ภาษา Java Script
....
-->
</SCRIPT>

<NOSCRIPT>
โค้ดคำสั่ง ภาษา HTML ธรรมดา ในกรณีที่ได้สามารถแสดงผล Java Script ได้
....
</NOSCRIPT>

เนื่องจากภาษา Java Script นั้น เป็นภาษาแบบสคริปต์ที่สามารถใส่ลงไปในส่วนใดๆของ ไฟล์ HTML ก็ได้
แต่โดยปกติ มักจะนิยมใส่ไว้ระหว่างคำสั่ง <HEAD> ... </HEAD> เพื่อที่คำสั่งเหล่านี้จะได้ถูกเรียกขึ้นมาก่อนเว็บเพจ เช่น

<HEAD>
<script language="javascript">
คำสั่งภาษา Java Script
...
</script>
</HEAD>

หรือคุณสามารถใช้คำสั่งภาษา Java Script แทรกลงไปใน HTML TAG ผ่านทาง Event ที่สนับสนุน TAG นั้นๆ เช่น
<IMG SRC="ชื่อไฟล์รูปภาพ.gif" OnMouseOver="คำสั่ง Java Script;">

นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะนำเอาโค้ด Java Script ที่คุณเขียนขึ้นทั้งหมด (ตั้งแต่คำสั่ง <script> ...ถึง </script> ) ไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่ แล้วบันทึกเป็นนามสกุล .js จากนั้นจึงใช้คำสั่งผนวกไฟล์ .js นั้นขึ้นมาใช้งาน โดยใช้คำสั่ง

<SCRIPT LANGUAGE="javascript1.1" SRC="ชื่อไฟล์.js"></SCRIPT>

ซึ่งการใช้วิธีผนวกไฟล์นี้ ทำให้คุณสามารถนำเอาโค้ด Java Script นี้ไปใช้งานในเว็บเพจต่างๆได้ โดยที่ไม่ต้องทำการเขียนใหม่ทุกๆครั้ง

 

คุณอาจสนใจ
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
หมูขุน (17,288 - 04 ก.พ. 50)
Herizontal Type Mask Tool (T)
Mr.GuruZ (45,659 - 22 ก.ย. 50)
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
P'nutthapon (21,488 - 13 ม.ค. 50)
การสร้าง Function แบบไม่ส่งค่า
Mr.GuruZ (25,797 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor
langjuko (134,129 - 19 ก.ย. 51)
การเขียนคำสั่ง PHP ร่วมกับ Java Script
Mr.GuruZ (66,373 - 31 ก.ค. 49)
การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข
นายจืด (19,118 - 03 พ.ค. 51)
การทำ Bar Slider คล้ายกับการปรับ Volume ใน winamp
Charoen (47,904 - 28 ม.ค. 51)