การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง จัดทำโดย : first พิมพ์
 การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง

1. Copy Script ส่วนนี้ไว้ใน ส่วนของ Head

<script type="text/javascript">

function countdown(id){
i =id -1;//ให้ค่าลดลงทีละ 1
if(id > 1){
document.getElementById("bt_download").value ='Wait '+i+' Second..';
}else{

//เมื่อค่า i == 1
document.getElementById("bt_download").value ='Download Now';
document.getElementById("bt_download").disabled ='';
}
setTimeout("countdown("+i+")", 1000); //1000 = 1 วินาที
}

</script>

2.Copy Script นี้ไว้ที่ Body

<body onLoad="countdown('10')">

เพื่อเริ่มนับถอยหลังจาก 10 ถึง 0
onLoad="countdown('10')" เมื่อเปิดหน้าเว็บ มาให้เรียกใช้ฟังก์ชั่น countdown();

3.Copy Script นี้ไว้ใน Body

<form id="frm_download" name="frm_download" method="post" action="#">
<input name="bt_download" type="submit" id="button" value="Wait 10 Second.." disabled="disabled" />
</form>

4.ผลก็คือ

 

คุณอาจสนใจ
การ Resize รูปภาพชนิด JPEG และ GIF
Zerohate (49,105 - 23 พ.ย. 50)
ประโยชน์ของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (28,765 - 11 ส.ค. 50)
วิธีการพิมพ์หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้พอดีหน้ากระดาษ
เว็บไทยดีดี (18,265 - 19 ม.ค. 51)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (29,733 - 29 มี.ค. 51)
การสร้าง webboard ตอน 6 (การตอบกระทู้)
Mr.GuruZ (69,084 - 03 มิ.ย. 49)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (28,184 - 26 พ.ย. 50)
การใช้เครื่องมือ Patch Tool
ดินสอ (122,571 - 15 มี.ค. 51)
รีสตาร์ต XP จาก Task Manager
สายลม (15,995 - 19 เม.ย. 51)