การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง จัดทำโดย : first พิมพ์
 การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง

1. Copy Script ส่วนนี้ไว้ใน ส่วนของ Head

<script type="text/javascript">

function countdown(id){
i =id -1;//ให้ค่าลดลงทีละ 1
if(id > 1){
document.getElementById("bt_download").value ='Wait '+i+' Second..';
}else{

//เมื่อค่า i == 1
document.getElementById("bt_download").value ='Download Now';
document.getElementById("bt_download").disabled ='';
}
setTimeout("countdown("+i+")", 1000); //1000 = 1 วินาที
}

</script>

2.Copy Script นี้ไว้ที่ Body

<body onLoad="countdown('10')">

เพื่อเริ่มนับถอยหลังจาก 10 ถึง 0
onLoad="countdown('10')" เมื่อเปิดหน้าเว็บ มาให้เรียกใช้ฟังก์ชั่น countdown();

3.Copy Script นี้ไว้ใน Body

<form id="frm_download" name="frm_download" method="post" action="#">
<input name="bt_download" type="submit" id="button" value="Wait 10 Second.." disabled="disabled" />
</form>

4.ผลก็คือ

 

คุณอาจสนใจ
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
หมูขุน (69,960 - 09 มิ.ย. 51)
สร้างปุ่มซองจดหมาย
langjuko (80,874 - 30 ต.ค. 51)
เขียนโปรแกรมภาษาซีด้วย Turbo C
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (83,214 - 26 พ.ย. 50)
การแก้ปัญหา Windows XP�Shut Down ช้ามากๆ
Black-Hawk (47,871 - 19 ก.พ. 51)
ล้างท่อ WinXP ลบข้อมูล prefetch เดือนละครั้ง
เว็บไทยดีดี (16,329 - 29 ก.ย. 50)
การสร้าง Form
อ้อม (41,784 - 30 เม.ย. 50)
การทำ Flash Popup menu
Black-Hawk (103,896 - 22 ม.ค. 51)
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,404 - 10 เม.ย. 51)