การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง จัดทำโดย : first พิมพ์
 การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง

1. Copy Script ส่วนนี้ไว้ใน ส่วนของ Head

<script type="text/javascript">

function countdown(id){
i =id -1;//ให้ค่าลดลงทีละ 1
if(id > 1){
document.getElementById("bt_download").value ='Wait '+i+' Second..';
}else{

//เมื่อค่า i == 1
document.getElementById("bt_download").value ='Download Now';
document.getElementById("bt_download").disabled ='';
}
setTimeout("countdown("+i+")", 1000); //1000 = 1 วินาที
}

</script>

2.Copy Script นี้ไว้ที่ Body

<body onLoad="countdown('10')">

เพื่อเริ่มนับถอยหลังจาก 10 ถึง 0
onLoad="countdown('10')" เมื่อเปิดหน้าเว็บ มาให้เรียกใช้ฟังก์ชั่น countdown();

3.Copy Script นี้ไว้ใน Body

<form id="frm_download" name="frm_download" method="post" action="#">
<input name="bt_download" type="submit" id="button" value="Wait 10 Second.." disabled="disabled" />
</form>

4.ผลก็คือ

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง DSum สำหรับหาผลรวมข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
นายจืด (25,740 - 03 พ.ค. 51)
สร้างอิฐบล็อก
langjuko (90,905 - 16 พ.ค. 51)
การแทรกรูปภาพ
Mr.GuruZ (45,230 - 04 มิ.ย. 49)
Herizontal Type Tool (T)
Mr.GuruZ (41,695 - 22 ก.ย. 50)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (20,530 - 30 เม.ย. 50)
การสร้างตัวแปล Array
Mr.GuruZ (61,167 - 03 มิ.ย. 49)
CAPTCHA คืออะไร
เว็บไทยดีดี (17,634 - 22 ก.ย. 50)
เคล็ดไม่ลับ Dreamweaver : spacebar ง่ายเหมือนทำเอกสาร Word
ด.ช.กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์ (74,497 - 04 มิ.ย. 49)