การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง จัดทำโดย : first พิมพ์
 การทำ ให้ Button นับ ถอยหลัง

1. Copy Script ส่วนนี้ไว้ใน ส่วนของ Head

<script type="text/javascript">

function countdown(id){
i =id -1;//ให้ค่าลดลงทีละ 1
if(id > 1){
document.getElementById("bt_download").value ='Wait '+i+' Second..';
}else{

//เมื่อค่า i == 1
document.getElementById("bt_download").value ='Download Now';
document.getElementById("bt_download").disabled ='';
}
setTimeout("countdown("+i+")", 1000); //1000 = 1 วินาที
}

</script>

2.Copy Script นี้ไว้ที่ Body

<body onLoad="countdown('10')">

เพื่อเริ่มนับถอยหลังจาก 10 ถึง 0
onLoad="countdown('10')" เมื่อเปิดหน้าเว็บ มาให้เรียกใช้ฟังก์ชั่น countdown();

3.Copy Script นี้ไว้ใน Body

<form id="frm_download" name="frm_download" method="post" action="#">
<input name="bt_download" type="submit" id="button" value="Wait 10 Second.." disabled="disabled" />
</form>

4.ผลก็คือ

 

คุณอาจสนใจ
ล้างบางรายชื่อส่วนเกินใน MSN
เว็บไทยดีดี (13,666 - 08 ก.ย. 50)
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
หมูขุน (17,835 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่ง CHOOSE เลือกได้มากกว่า 2 (Program Flow)
นายจืด (18,583 - 29 มี.ค. 51)
การแสดงค่าของ Array
Mr.GuruZ (32,023 - 03 มิ.ย. 49)
ตัวแปลชนิด Array
Mr.POP (77,447 - 05 พ.ย. 49)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (24,224 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างรูปสไตล์ Crystal
เว็บไทยดีดี (170,004 - 20 พ.ค. 51)
การทำ Guestbook ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 2
first (65,955 - 21 ม.ค. 51)