สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel

1. เลือก cell ที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Format ---> Cells

 

2. เืลือก tab Border

3. เลือก Line Style เป็นแบบขอบหนา จากนั้นให้ click ที่ขอบขวา และล่าง เมื่อเรา click ไปแ้ล้วจะเห็นเส้นขอบปรากฎขึ้นมาตามรูปด้านล่างค่ะ

4. เลือกที่ tab Pattens ---> เลือกทีเทา ---> OK

ได้แล้วค่ะ cell ที่เราสร้า่งขึ้นดูให้ดูเหมือนปุ่มค่ะ

คุณอาจสนใจ
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 3)
สหรัถ แซ่ตั้ง (48,363 - 08 ก.ย. 50)
การใส่เมนูคลิกขวาให้กับเว็บเพจ Style Dream
Mr.GuruZ (34,078 - 04 มิ.ย. 49)
การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร
ล่องลอย (64,674 - 01 ส.ค. 49)
ตัวอักษรแสงกระจาย (Explosion)
อ.เล็ก (137,004 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ CSS Style
Mr.GuruZ (44,653 - 04 มิ.ย. 49)
การคำนวณข้ามชีท
nut (61,204 - 02 ก.ค. 49)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (14,967 - 04 ก.พ. 50)
การนับจำนวนวันในรอบปี
Mr.GuruZ (26,605 - 03 มิ.ย. 49)