สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel

1. เลือก cell ที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Format ---> Cells

 

2. เืลือก tab Border

3. เลือก Line Style เป็นแบบขอบหนา จากนั้นให้ click ที่ขอบขวา และล่าง เมื่อเรา click ไปแ้ล้วจะเห็นเส้นขอบปรากฎขึ้นมาตามรูปด้านล่างค่ะ

4. เลือกที่ tab Pattens ---> เลือกทีเทา ---> OK

ได้แล้วค่ะ cell ที่เราสร้า่งขึ้นดูให้ดูเหมือนปุ่มค่ะ

คุณอาจสนใจ
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6)
สหรัถ แซ่ตั้ง (32,994 - 08 ก.ย. 50)
รูปแบบความสัมพันฐ์
Mr.N (25,909 - 30 เม.ย. 50)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,336 - 13 ม.ค. 50)
การใส่เมนูคลิกขวาให้กับเว็บเพจ Style Dream
Mr.GuruZ (34,045 - 04 มิ.ย. 49)
การทำปุ่ม Capsule
Mr.MAX (53,825 - 04 มิ.ย. 49)
Dreamweaver MX กับการติดต่อฐานข้อมูล Mysql
Mr.GuruZ (45,253 - 04 มิ.ย. 49)
แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ
langjuko (274,929 - 02 ก.ย. 51)
การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart
หมูขุน (12,297 - 04 ก.พ. 50)