สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel

1. เลือก cell ที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Format ---> Cells

 

2. เืลือก tab Border

3. เลือก Line Style เป็นแบบขอบหนา จากนั้นให้ click ที่ขอบขวา และล่าง เมื่อเรา click ไปแ้ล้วจะเห็นเส้นขอบปรากฎขึ้นมาตามรูปด้านล่างค่ะ

4. เลือกที่ tab Pattens ---> เลือกทีเทา ---> OK

ได้แล้วค่ะ cell ที่เราสร้า่งขึ้นดูให้ดูเหมือนปุ่มค่ะ

คุณอาจสนใจ
Move Tool (V)
Mr.GuruZ (78,155 - 22 ก.ย. 50)
ทำความรู้จักกับ Template
Mr.GuruZ (54,032 - 04 มิ.ย. 49)
ล้วงลึกเทคโนโลยี Hyper - Threading Technology (HT Technology)
เว็บไทยดีดี (14,788 - 29 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง IIF ใน Access โดยแสดงในรูปแบบของฟอร์ม
นายจืด (26,380 - 29 มี.ค. 51)
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
first (23,408 - 02 เม.ย. 51)
กำหนดค่าให้สามารถเลือก checkbox ได้ตามที่เรากำหนด
เว็บไทยดีดี (23,059 - 19 ม.ค. 51)
การสร้าง cookie กำหนดเวลาการอนุญาติ
Tung (33,289 - 23 ธ.ค. 50)
การเว้นวรรคใน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (46,785 - 04 มิ.ย. 49)