สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel

1. เลือก cell ที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Format ---> Cells

 

2. เืลือก tab Border

3. เลือก Line Style เป็นแบบขอบหนา จากนั้นให้ click ที่ขอบขวา และล่าง เมื่อเรา click ไปแ้ล้วจะเห็นเส้นขอบปรากฎขึ้นมาตามรูปด้านล่างค่ะ

4. เลือกที่ tab Pattens ---> เลือกทีเทา ---> OK

ได้แล้วค่ะ cell ที่เราสร้า่งขึ้นดูให้ดูเหมือนปุ่มค่ะ

คุณอาจสนใจ
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
first (26,864 - 02 เม.ย. 51)
การใช้ radio button โชว์และซ่อน table
Zerohate (35,180 - 21 ม.ค. 51)
การกำหนดภาษาไทยใน Windows XP
เว็บไทยดีดี (14,002 - 28 ก.ค. 50)
การใส่ Movies
หมูขุน (25,458 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการนำไฟล์เอกสารขึ้นเว็บให้ Download
Mr.GuruZ (44,963 - 04 มิ.ย. 49)
หากคุณใช้ Thumb Drive คุณต้องมีโปรแกรมนี้
เว็บไทยดีดี (36,174 - 18 ส.ค. 50)
การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง
nut (20,695 - 17 มี.ค. 51)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (20,619 - 30 เม.ย. 50)