สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel

1. เลือก cell ที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Format ---> Cells

 

2. เืลือก tab Border

3. เลือก Line Style เป็นแบบขอบหนา จากนั้นให้ click ที่ขอบขวา และล่าง เมื่อเรา click ไปแ้ล้วจะเห็นเส้นขอบปรากฎขึ้นมาตามรูปด้านล่างค่ะ

4. เลือกที่ tab Pattens ---> เลือกทีเทา ---> OK

ได้แล้วค่ะ cell ที่เราสร้า่งขึ้นดูให้ดูเหมือนปุ่มค่ะ

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
นายจืด (22,084 - 03 พ.ค. 51)
การจัดข้อความใน Cell แนวนอน
Mr.GuruZ (28,417 - 02 ก.ค. 49)
เทคนิคการสร้างงานเว็บกับ Adobe ImageReady CS (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (48,127 - 06 ต.ค. 50)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (113,728 - 03 มิ.ย. 49)
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
first (23,474 - 02 เม.ย. 51)
การนำ Template ไปใช้กับโปรแกรมทำเว็บ
Mr.GuruZ (96,666 - 22 ก.ย. 50)
การทำ hover caption ใน Flash
Charoen (78,290 - 28 ม.ค. 51)
การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์โดยใช้คลาสของ stream
Mr.POP (35,544 - 05 พ.ย. 49)