เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว จัดทำโดย : สฟืเน พิมพ์

เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว โดยใช้ illustrator

1. click file > new

2. เปิดเอกสารเป็น กว้าง 612pt, สูง 792pt

3. เลือก Rectangle Tool ---> วาดรูปตามด้านล่าง

4. เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง

5. สร้างดาว โดยใช้ดาวที่มีเครื่องมือให้อยู่แล้ว

6. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามรูปดานล่างเลยค่ะ

7. จะได้รูปตามด้านล่างค่ะ

8. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่าง

9. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

10. click ที่รูปดาว Object ---> Expand Appearance

11. เลือก Gradient tool ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

12. สร้างรูปดาวอีกครั้ง Object ---> Path ---> Offset Path

13. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

14. เลือกดาวที่อยู่ด้านใน แล้วจึงทำการเปลี่ยนสี

15. ทำการสร้างดาวหลายดวงโดยการ ctrl+c เืพื่อ copy ctrl+v เืพื่อวางรูป แล้วจึงทำการเปลี่ยน Gradient

 

 

คุณอาจสนใจ
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6)
สหรัถ แซ่ตั้ง (33,691 - 08 ก.ย. 50)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (58,809 - 22 ต.ค. 51)
การใส่ข้อความต้อนรับบนเว็บไซต์
Mr.GuruZ (56,857 - 04 มิ.ย. 49)
การแสดงรูปแบบวันที่
nutthapon (39,458 - 02 ก.ค. 49)
การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ
หมูขุน (20,525 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (44,058 - 20 ต.ค. 51)
การเซตค่าโปรแกรม Edit Plus
Mr.POP (38,065 - 05 พ.ย. 49)
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
อ้อม (28,263 - 13 ม.ค. 50)