เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว จัดทำโดย : สฟืเน พิมพ์

เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว โดยใช้ illustrator

1. click file > new

2. เปิดเอกสารเป็น กว้าง 612pt, สูง 792pt

3. เลือก Rectangle Tool ---> วาดรูปตามด้านล่าง

4. เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง

5. สร้างดาว โดยใช้ดาวที่มีเครื่องมือให้อยู่แล้ว

6. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามรูปดานล่างเลยค่ะ

7. จะได้รูปตามด้านล่างค่ะ

8. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่าง

9. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

10. click ที่รูปดาว Object ---> Expand Appearance

11. เลือก Gradient tool ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

12. สร้างรูปดาวอีกครั้ง Object ---> Path ---> Offset Path

13. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

14. เลือกดาวที่อยู่ด้านใน แล้วจึงทำการเปลี่ยนสี

15. ทำการสร้างดาวหลายดวงโดยการ ctrl+c เืพื่อ copy ctrl+v เืพื่อวางรูป แล้วจึงทำการเปลี่ยน Gradient

 

 

คุณอาจสนใจ
การใช้เครื่องมือ Gradint Tool
Tung (68,217 - 21 พ.ย. 50)
การทำปุ่ม Select All Checkbox ..
Mr.GuruZ (37,799 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตัว Preload
Mr.Mean (87,003 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (86,442 - 03 มิ.ย. 49)
การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3
Charoen (415,178 - 30 ต.ค. 51)
นําเนื้อหาจาก Ms Word เข้า Dreamweaver
webthaidd (61,307 - 12 มี.ค. 51)
การใช้คำสั่ง DSum สำหรับหาผลรวมข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
นายจืด (25,678 - 03 พ.ค. 51)
การทำข้อความวิ่งตามเมาส์
Mr.GuruZ (30,298 - 26 พ.ย. 50)