เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว จัดทำโดย : สฟืเน พิมพ์

เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว โดยใช้ illustrator

1. click file > new

2. เปิดเอกสารเป็น กว้าง 612pt, สูง 792pt

3. เลือก Rectangle Tool ---> วาดรูปตามด้านล่าง

4. เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง

5. สร้างดาว โดยใช้ดาวที่มีเครื่องมือให้อยู่แล้ว

6. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามรูปดานล่างเลยค่ะ

7. จะได้รูปตามด้านล่างค่ะ

8. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่าง

9. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

10. click ที่รูปดาว Object ---> Expand Appearance

11. เลือก Gradient tool ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

12. สร้างรูปดาวอีกครั้ง Object ---> Path ---> Offset Path

13. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

14. เลือกดาวที่อยู่ด้านใน แล้วจึงทำการเปลี่ยนสี

15. ทำการสร้างดาวหลายดวงโดยการ ctrl+c เืพื่อ copy ctrl+v เืพื่อวางรูป แล้วจึงทำการเปลี่ยน Gradient

 

 

คุณอาจสนใจ
การทำเงาให้กับตัวอักษร
สายลม (111,894 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้รูปภาพเป็น Background
หมูขุน (31,275 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ Nested if
Mr.POP (27,560 - 05 พ.ย. 49)
การกำหนดสีให้ Link
Mr.GuruZ (40,992 - 04 มิ.ย. 49)
เรียกใช้โปรแกรมเก่าใน DOS ของ Windows XP
เว็บไทยดีดี (16,107 - 29 ก.ย. 50)
การนำข่าวจากเว็บอื่นมาแสดงที่เว็บเรา
Mr.GuruZ (35,005 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง Nowและ Date
นายจืด (26,475 - 09 พ.ค. 51)
การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (62,660 - 03 มิ.ย. 49)