สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกัน จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกันโดย Illustrator

1. สร้างกลีบดอกไม้ตามที่เราต้องการ

2. กำหมดจุดกึ่งกลางของดอกไม้ จากนั้นให้ทำการ Double click rotate tool ---> set rotation angle (แนะนำที่ 20°) ---> copy ---> ctrl+D (เพื่อเพิ่มจำนวนกลีบดอกไม้ตามที่ต้องการ)

3. เมื่อเราได้ ลับดอกสุดท้ายแล้วเราจะเห็นว่า กลีบสุดท้ายนั้นอยู่บนสุดของกลับอื่นๆ ต่อไปเราจะทำการซ้อนกลีบดอกไม้ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

4. remove fill ออกจะไ้ด้ดังรูป

5. เลือก knife tool จากนั้นให้ทำการวาดส่วนที่ต้องการซ้อน

6. กด delete จะได้ตามรูปด้านล่าง

7. ใส่ fill สีเข้าไป แค่นี้เราก็จะได้กลีบดอกไม้อันสวนงามแล้วค่ะ

 

 

คุณอาจสนใจ
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (43,092 - 20 ต.ค. 51)
การแสดงแมปเอกสาร(Document Map)
นายนุก (22,936 - 22 มี.ค. 51)
การตกแต่งข้อความด้วยลักษณะพิเศษ (Effects)
นายนุก (23,532 - 19 เม.ย. 51)
การทำ Word Art
Mr.nook (22,321 - 28 ม.ค. 51)
การใส่อักขระพิเศษ
สายลม (55,591 - 04 มิ.ย. 49)
การ ทำ link เปลี่ยน สี
Tung (94,096 - 23 ธ.ค. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (83,473 - 26 พ.ย. 50)
การทำวัตถุเคลื่อนไหว
Mr.GuruZ (123,976 - 04 มิ.ย. 49)