สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น

1. สร้างข้อความ

2. สร้าง stoke ให้เป็นรูปริบบิ้น

3. เลือกข้อความโดยใช้ seletion tool

4. เลือก Object > Expand

5. เลือก Object > Ungroup

6. กด shift ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นให้เลือกตัวอักษรที่จะให้อยู่บนริบบิ้น

7. เลือก Object > Arrange > Bring to Front

8. จากนั้นจะได้รูปแบบตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะ้

 

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
Mr.GuruZ (27,846 - 03 มิ.ย. 49)
การเซตค่าโปรแกรม Edit Plus
Mr.POP (36,296 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (43,867 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำ Search Google
Mr.GuruZ (45,859 - 03 มิ.ย. 49)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,201 - 03 มิ.ย. 49)
การตรวจสอบชนิดของไฟล์ในการ Upload ใช้ฟังก์ชั่น strchr();
first (40,716 - 23 ธ.ค. 50)
การทำ text link เพื่อ ปิดหน้า BROWSER ทันที
Tung (23,298 - 27 พ.ย. 50)
รู้จักกับไฟล์ในรูปแบบ MP3, WAV, WMA และ AAC
เว็บไทยดีดี (20,640 - 01 ก.ย. 50)