สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น

1. สร้างข้อความ

2. สร้าง stoke ให้เป็นรูปริบบิ้น

3. เลือกข้อความโดยใช้ seletion tool

4. เลือก Object > Expand

5. เลือก Object > Ungroup

6. กด shift ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นให้เลือกตัวอักษรที่จะให้อยู่บนริบบิ้น

7. เลือก Object > Arrange > Bring to Front

8. จากนั้นจะได้รูปแบบตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะ้

 

คุณอาจสนใจ
การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (62,707 - 03 มิ.ย. 49)
เจาะลึกการใช้ Symbolism Tool และ Data Driven Graphic กับงานพิมพ์ และงานเว็บ (ตอนจบ)
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (32,402 - 19 ม.ค. 51)
ทำหน้าปัดวิทยุ
Charoen (62,174 - 31 ม.ค. 50)
Constructor Method
Mr.POP (51,922 - 05 พ.ย. 49)
การทำ Caution Bar
Black-Hawk (65,270 - 25 ม.ค. 51)
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
first (26,765 - 02 เม.ย. 51)
ส่วนประกอบของ Excel 2002 (XP)
Mr.GuruZ (38,155 - 30 ม.ค. 50)
การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture
nut (57,403 - 17 มี.ค. 51)