สร้างไอคอน RSS แบบสามมิติ โดยใช้ Illusrtrator จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

สร้างไอคอน RSS แบบสามมิติ โดยใช้ Illusrtrator

1. สร้าง file ใหม่ เลือกสีส้มแบบสว่างๆ จากให้นั้นเลือก rounded rectangle tool แล้วทำการสร้างรูปสีเหลี่ยมตามรูปด้าานล่างค่ะ

2. วาดรูปวงกลม โดยใช้ Ellipse Toolขณะที่วาดนั้นให้กด shift เพื่อทำให้รูปนั้นกลมสวยงาม

3. ใช้ Pen tool ในการสร้างเส้นโค้งตามด้านล่างค่ะ โดยกำหนด stoke ตามได้เลยค่ะ

4. สร้างเส้นโค้งอีกครั้งค่ะ ตามรูปด้านล่างเลยค่ะ

5. ให้ click เลือกเส้นโค้งทั้งสองเส้น แล้วไปที่ object --->Expand จากนั้นให้เลือกที่ Stroke ค่ะ

6. ให้เลือกรูปที่เราวาดทั้งหมดค่ะ แล้วคลิกขวา เลือก Group

7. จากนั้นไปที่ Effects --->3D --->Extrude&Bevel

8. ในช่อง Perspective ให้กำหนดเท่ากับ 42 Extrude Depth กำหนดเป็น 25 pt แล้วทำการหมุนรูปให้ดูเป็นรูปสามมิติที่สวยงามค่ะ

9. ตกแต่งด้านหน้าของรูปโดยการไล่สีตามด้านล่างค่ะ ในที่นี้เราบันทึกรูปจาก illustrator แล้วนำไปเปิดใน photoshop แล้วทำการเลือกเฉพาะด้านหน้าของรูปเพื่อใส่สีแบบไล่สีตามด้านล่างค่ะ

ทำการตกแต่งให้สวยงาม โดยอาจจะเพิ่มพื้นหลัง และสร้างเงาตามด้านล่างเลยค่ะ

 

 

คุณอาจสนใจ
Landscape
เว็บไทยดีดี (17,308 - 02 เม.ย. 51)
ทดลองเขียนโปรแกรมสร้าง Thread (Visual C++)
langjuko (26,626 - 16 ก.ย. 51)
Dreamweaver MX กับการติดต่อฐานข้อมูล Mysql
Mr.GuruZ (45,242 - 04 มิ.ย. 49)
ระบบสุ่มรหัสผ่าน
เว็บไทยดีดี (26,011 - 19 ม.ค. 51)
สร้างภาพธรรมดาให้ดูเนียนอชเหมือนอยู่ในฝัน
langjuko (221,588 - 20 ต.ค. 51)
การทำปุ่มแก้วแบบที่ 1
Mr.GuruZ (65,483 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คลิปบอร์ด
Mr.nook (18,786 - 15 ม.ค. 51)
การ Lock หน้าเว็บด้วย Java
เอก (41,023 - 04 มิ.ย. 49)