สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor

1. สร้าง file ใหม่โดยให้สีพื้นหลังเป็นแบบ gradient

2. ใ้ช้ Pen Tool (P) วาดแส้นสองเส้นค่ะ โดยเส้นมีขนาด 1px ตามรูปด้านล่างค่ะ

3. Object > Blend > Blend Options

ตั้งค่า Specified Steps ค่ะ

Object > Blend > Make จะได้ตามด้านล่างค่ะ

4. สร้างอีกเส้่นตามรูปโดยวิธีเดิม ข้อที่สามค่ะ

5. นำรูปแผนที่มาใส่ค่ะ แล้วคลิกขวา Arrange> Bring to Front

ใส่สีที่รูปแผนที่ค่ะ ตามด้านล่าง

6. Effects > Arc ตั้งค่า style = Arc Upper , Horizontal

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

7. สร้างลูกศรโดยใช้ Pen Tool (P)

เปิดที่ Brush Palette.จากนั้นไปที่ Brush Libraries > Arrows Standard

เลือกที่เส้นทั้งหมดที่เราได้สร้างขึ้นแล้่วทำการเลือลูกสรที่เราต้องการได้เลยค่ะ

8. เลือกลูกศรหนึ่งอันค่ะ แล้วไปที่ Object > Expand จากนั้นใส่สีให้กับลูกศรค่ะ

คุณอาจสนใจ
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (14,785 - 04 ก.พ. 50)
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation
หมูขุน (15,016 - 04 ก.พ. 50)
การอ่าน Rss ด้วย PHP
Zerohate (37,958 - 28 ม.ค. 51)
ลูกเล่นการแสดงข้อความ
หมูขุน (21,202 - 04 ก.พ. 50)
ฐานข้อมูลกับ MS Access
อ้อม (27,263 - 07 เม.ย. 50)
การทำ Word Art
Mr.nook (22,145 - 28 ม.ค. 51)
ยกเลิกแจ้งเตือน Unused Icons
เว็บไทยดีดี (13,656 - 22 ก.ย. 50)
การทำ Bar Slider คล้ายกับการปรับ Volume ใน winamp
Charoen (47,849 - 28 ม.ค. 51)