สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor

1. สร้าง file ใหม่โดยให้สีพื้นหลังเป็นแบบ gradient

2. ใ้ช้ Pen Tool (P) วาดแส้นสองเส้นค่ะ โดยเส้นมีขนาด 1px ตามรูปด้านล่างค่ะ

3. Object > Blend > Blend Options

ตั้งค่า Specified Steps ค่ะ

Object > Blend > Make จะได้ตามด้านล่างค่ะ

4. สร้างอีกเส้่นตามรูปโดยวิธีเดิม ข้อที่สามค่ะ

5. นำรูปแผนที่มาใส่ค่ะ แล้วคลิกขวา Arrange> Bring to Front

ใส่สีที่รูปแผนที่ค่ะ ตามด้านล่าง

6. Effects > Arc ตั้งค่า style = Arc Upper , Horizontal

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

7. สร้างลูกศรโดยใช้ Pen Tool (P)

เปิดที่ Brush Palette.จากนั้นไปที่ Brush Libraries > Arrows Standard

เลือกที่เส้นทั้งหมดที่เราได้สร้างขึ้นแล้่วทำการเลือลูกสรที่เราต้องการได้เลยค่ะ

8. เลือกลูกศรหนึ่งอันค่ะ แล้วไปที่ Object > Expand จากนั้นใส่สีให้กับลูกศรค่ะ

คุณอาจสนใจ
การตั้งค่าชนิดข้อมูล และขนาด
Mr.N (43,570 - 02 มิ.ย. 50)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (26,999 - 26 พ.ย. 50)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (50,088 - 17 มิ.ย. 51)
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,102 - 10 เม.ย. 51)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน(ต่อ)
เว็บไทยดีดี (19,352 - 02 เม.ย. 51)
การหมุนรอบตัวเองแบบไม่เต็มรอบ
Webmaster (44,150 - 04 มิ.ย. 49)
เปลี่ยนสีตารางเมื่อนำ Mouse ไปชี้ (MX)
Mr.GuruZ (53,425 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
Mr.X (36,011 - 03 ก.ย. 50)