สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor

1. สร้าง file ใหม่โดยให้สีพื้นหลังเป็นแบบ gradient

2. ใ้ช้ Pen Tool (P) วาดแส้นสองเส้นค่ะ โดยเส้นมีขนาด 1px ตามรูปด้านล่างค่ะ

3. Object > Blend > Blend Options

ตั้งค่า Specified Steps ค่ะ

Object > Blend > Make จะได้ตามด้านล่างค่ะ

4. สร้างอีกเส้่นตามรูปโดยวิธีเดิม ข้อที่สามค่ะ

5. นำรูปแผนที่มาใส่ค่ะ แล้วคลิกขวา Arrange> Bring to Front

ใส่สีที่รูปแผนที่ค่ะ ตามด้านล่าง

6. Effects > Arc ตั้งค่า style = Arc Upper , Horizontal

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

7. สร้างลูกศรโดยใช้ Pen Tool (P)

เปิดที่ Brush Palette.จากนั้นไปที่ Brush Libraries > Arrows Standard

เลือกที่เส้นทั้งหมดที่เราได้สร้างขึ้นแล้่วทำการเลือลูกสรที่เราต้องการได้เลยค่ะ

8. เลือกลูกศรหนึ่งอันค่ะ แล้วไปที่ Object > Expand จากนั้นใส่สีให้กับลูกศรค่ะ

คุณอาจสนใจ
การทำ Analog Clock โดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,833 - 29 ม.ค. 51)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (36,606 - 05 พ.ย. 49)
การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ Css Style
Mr.GuruZ (23,472 - 26 พ.ย. 50)
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (127,678 - 28 ต.ค. 51)
การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3
Charoen (415,178 - 30 ต.ค. 51)
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (22,484 - 19 ม.ค. 51)
เทคนิคการสร้างตารางแบบจุดไข่ปลา
Mr.GuruZ (54,678 - 04 มิ.ย. 49)
แนะนำเครื่องมือ
นายนุก (34,533 - 05 เม.ย. 51)