การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 2) จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์
 Untitled Document

การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 2)

จากรูป เราจะเหลือเส้น Path เพียง 1 ใน 3 ของวงกลมนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะทำการขยายขนาดเส้นและเปลี่ยนลักษณะของปลายเส้น ให้เป็นแบบหัวมนตามแบบ นะครับ

และเราจะใช้ลูกศรดำ (Selection Tool) เลือกทั้ง 3 เส้นไว้แล้วมาที่ Palette Stroke ปรับ Weight (ขนาดเส้น) เป็น 25 Point และ ปรับ Cap ให้เป็นตัวกลางจะได้เส้น Path ตามต้องการ เรียบร้อยแล้ว สั่ง Object >> Group

จากนั้น ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Reflect Tool เพื่อทำการพลิกด้าน Object โดยที่เราคลิ๊กที่ Copy เราจะได้ Object 3เส้นนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้น แล้วนำมาวางเรียงซ้อนกันดังภาพต่อไป

เมื่อเรานำ Object ทั้ง สองชิ้นมาวางซ้อนกันแล้วนะครับ เราก็จะได้ตัวฐานของ Logo ที่เป็นรูปคล้ายกับน้ำพุ ให้เลือก Object ทั้ง 2 ชิ้นไว้แล้วสั่ง Object >> Group

คราวนี้เราจะมาทำ ส่วนหัวของโลโก้กันซึ่งสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ โดยที่เราสร้าง วงกลม 3 วงโดยที่จะมีวงใหญ่อยู่ตรงกลางและมีวงเล็กซ้อน อยู่ภายในอีก 2 วง โดยที่วงใหญ่ มีขนาด 8x8 cm ขนาดเส้น หนา 25 Pt ส่วนวงกลางมีขนาด 2.5 cm แล้วเส้นหนา 20 Pt ส่วนวงเล็กสุด มีขนาด 1.7 cm หนา 10 Pt

สำหรับการสร้างวงกลมที่กำหนดขนาดเราสามารถทำได้ดังนี้ ครับ Click เลือกเครื่องมือสร้างวงกลม แล้ว นำ cursor ไป Click ที่หน้ากระดาษ จะเกิดหน้าต่าง Ellipse Option ให้ใส่ ขนาดวงกลมได้ตามต้องการเลยครับ

เมื่อเสร็จ นำมาวางไว้ตามตำแหน่งดังภาพ แล้วเลือกวงกลมทั้ง 3 วง สั่ง Object >> Group

เสร็จแล้วนำไปวางไว้ด้านบนฐาน ที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับดังภาพ แล้วเลือก Object ทั้งหมดแล้วมาที่ Palettes Align เลือกตัวที่ 2 จัดตรงกัน ในแนวตั้ง แล้วทั้ง 2 ชุดจะตรงกันพอดี เสร็จแล้วสั่ง Object >> Group *หมายเหตุ เลือก Object ทั้งหมดอยู่เหมือนเดิม นะครับ จะได้งานดังภาพ

ทำการสร้างวงกลมวงใหญ่ ขึ้นมาอีก 1 วง ให้มีขนาดใหญ่ กว่า Object ที่เราสร้างไว้ตอนแรก แล้วปรับขนาดเส้น ให้หนา 30 Pt เรียบร้อยแล้ว เลือก Object ทั้งหมดอีกครั้ง

แล้วกลับไปที่ Palettes Align อีกครั้ง ทำการจัดตำแหน่งโดย เลือกเครื่องมือดังรูป จัดตรงกลางแนวตั้งและแนวนอน เราจะได้ Logo ตามต้องการ แล้วสั่ง Object >> Group

เมื่อเราจะนำไปใช้ผมขอแนะนำให้แปลงเส้น Path เป็น Object ก่อน โดยเลือก Part logo ทั้งหมด ที่เราสร้างไว้แล้วสั่ง Object >> Path >> Outline Stroke เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

ข้อมูลจาก : http://www.hardcoregraphic.com

คุณอาจสนใจ
การทำระบบ Login โดยใช้ฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (280,569 - 03 มิ.ย. 49)
ทดสอบการแสดงผลรูปภาพที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (40,816 - 03 มิ.ย. 49)
การทำปุ่มแก้วแบบที่ 1
Mr.GuruZ (66,238 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีการใส่พื้นหลังให้ MSN
เว็บไทยดีดี (17,249 - 25 ส.ค. 50)
การ Lock หน้าเว็บด้วย Java
เอก (41,775 - 04 มิ.ย. 49)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (76,073 - 22 ก.ย. 50)
โหลด Windows แบบเร่งด่วน
เว็บไทยดีดี (16,232 - 26 ม.ค. 51)
ลบชื่อโปรแกรมที่ค้างอยู่ใน Add/remove Program XP
เว็บไทยดีดี (21,685 - 01 ก.ย. 50)