การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1) จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์
 Untitled Document

การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)

สั่ง File >> New เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ กำหนดขนาด A4 ครับ กด OK เสร็จแล้วนะครับ ให้สร้างเส้น Guides ขึ้นมาตัดกันตรง กลางหน้ากระดาษ ดังรูปครับ

Note : วิธีการสร้างเส้น ไกด์สามารถทำได้โดยการนำเมาส์ไปวางที่ไม้บรรทัดด้านข้างของไฟล์ คลิ๊กเมาส์ ค้างไว้แล้วลากมาไว้ ตำแหน่งที่ต้องการแต้ถ้าไม่มีไม้ บรรทัดในไฟล์ สั่ง View >> Show Rulers (Ctrl+R) จากรูปนะครับสังเกตดูเลข 0 จะมาอยู่ ตรงกับเส้นไกด์พอดี

เรามาดูวิธีทำกันดีกว่า เมื่อดูจากรูป ผมนำ Pointer ไปวางไว้ที่มุมด้านซ้ายของไม้บรรทัด แล้วคลิ๊กเม๊าส์ค้างไว้ จากนั้นลาก ไปทับกับเส้นไกด์ ตรงบริเวณที่เส้นตัดกัน เลข 0 จะไปอยู่ตรงเส้นไกด์ทันทีเมื่อเราได้เส้นไกด์เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราจะสร้างเส้นไกด์เพิ่มอีก 3 เส้นเพื่อสร้างเส้นโค้ง ที่อยู่ด้านล่างของโลโก้นะครับให้สร้างเส้นไกด์ ระยะห่างจากเส้นไกด์แรก ที่ทำไว้ 5 cm เส้นถัดมา 6.5 cm และเส้นสุดท้าย 8 cm ดังภาพเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการสร้าง รูปวงกลม 3 วงซ้อนกันโดยที่เราจะใช้เครื่องมือรูปวงกลมดังภาพ เราจะสร้างวงกลมจาก จุดศูนย์ การของเส้นไกด์ ที่เราสร้างไว้ ดังภาพ

จะเห็นได้ว่าวงแรก จะพอดีกับเส้นไกด์เส้นแรก วงที่ 2 จะพอดีกับเส้นที่ 2 และวงที่ 3 จะพอดีกับเส้นที่ 3 ซึ่งในภาพจะเห็นได้ว่า เราจะเริ่มสร้างวงกลมจาก จุดศูนย์กลางออกไปจนครบ 3 วงนะครับ

วิธีการสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลาง ให้นำ Cursor ไปวางตรงตำแหน่งที่เส้นไกด์ตัดกันแล้วกดปุ่ม Alt + Shift ค้างไว้ เมื่อเราทำการสร้างรูปวงกลม จะเริ่มสร้างจาก จุดศูนย์กลางครับ ทำจนครบ 3 วงดังภาพนะครับ

Note : การกด Alt เพื่อทำการสร้าง Object จากจุดศูนย์กลาง การกด Shift เพื่อให้ Object เป็นรูปวงกลม หรือถ้าเป็นเครื่อง มือ สร้างสี่เหลี่ยมจะเป็นการสร้าง สี่เหลี่ยมจตุรัส

เมื่อเราได้รูปวงกลม 3 วงซ้อนกันเรียบร้อยแล้ว เลือกเครื่องมือ ลูกศรสีขาว (Direct Selection) ทำการเลือก Anchor Point ที่ไม่ต้องการ จากภาพ เราจะทำการเลือก Anchor Point 3 จุดด้านขวา และ 3 จุดด้านล่าง จากนั้นกด Delete เพื่อลบจุดที่ไม่ ต้องการออก

ข้อมูลจาก : http://www.hardcoregraphic.com

คุณอาจสนใจ
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (28,585 - 23 ก.ค. 50)
การทำตัวอักษร Stainless Steel
Black-Hawk (68,452 - 25 ก.พ. 51)
การ ทำ link เปลี่ยน สี
Tung (94,096 - 23 ธ.ค. 50)
เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
เว็บไทยดีดี (21,561 - 25 ส.ค. 50)
การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข
นายจืด (19,140 - 03 พ.ค. 51)
การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
หมูขุน (80,797 - 03 ก.ค. 51)
เทคนิคการแก้ไขข้อมูลใน Mysql
Mr.GuruZ (66,743 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีกำจัดไวรัส Mytob ออกจากคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (17,215 - 03 พ.ค. 51)