เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder จัดทำโดย : ล่องลอย พิมพ์
 Untitled Document

บทนี้จะเป็นเทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์ใหม่ขี้นมาโดยคลิ๊กไปที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl+N แล้วกำหนดพื้นที่

2. ใช้คำสั่ง File > Place เพื่อเรียกรูปที่เราต้องการขึ้นมา

3. กดตัว T เพื่อเรียกใช้เครื่องมือ Type Tool แล้วพิมพ์ข้อความลงไปบนรูปภาพ แล้วจัดการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

ตามต้องการที่พาเล็ตต์ Charactor4. หลังจากนั้นกดตัว A เพื่อเรียกใช้เครื่องมือ Select Tool หลังจากนั้นให้ คลิ๊กขวาที่ตัวอักษร แล้วเลือกที่

Create Outlines เพื่อทำให้เป็นเส้น Path

5. หลังจากนั้นให้ทำการ Copy เพื่อสำเนาเก็บเอาไว้โดยการ กด Ctrl+C หลังจากนั้นให้เปลี่ยนตัวอักษรตาม

ต้องการที่ช่อง Swatches 

6. หลังจากเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้กด Ctrl+V เพื่อเรียกตัวอักษรที่เราได้ทำการ Copy เอาไว้

แล้วจัดการวางให้ตัวอักษรทั้ง 2 ชุดให้เหลื่ยมกันเล็กน้อย หลังจากนั้นคลิ๊กขวาเลือกที่ Arrange > Send to Back

เพื่อส่งชุดอักษรไปอยู่ด้านหลังสีที่เราเลือก

7. หลังจากนั้นให้คลิ๊กพาเล็ตต์ Pathfinder เลือกคลิ๊กที่ Subtract from Shape Area ตัวอักษรที่เป็นสีที่เราเลือกไว้

จะหายไปซ่อนในรูปภาพ ตามรูปด้านล่าง

 

คุณอาจสนใจ
เครื่องมือกลุ่ม Drawing
หมูขุน (15,004 - 04 ก.พ. 50)
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
first (20,911 - 03 พ.ค. 51)
วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
นายนุก (29,375 - 26 ก.พ. 51)
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
อ้อม (22,028 - 13 ม.ค. 50)
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 4 (การทำMovie Shortการ์ตูนขยับ)
Black-Hawk (194,004 - 21 ม.ค. 51)
การ Save Flash เป็น .avi เพื่อให้เล่นกับ Windows Media Player
Black-Hawk (121,554 - 27 ก.พ. 51)
แนะการใช้งาน Create ในส่วนของ Standard Primitives
first (19,515 - 02 เม.ย. 51)
การวาดกราฟวิธีลัด
หมูขุน (23,793 - 04 ก.พ. 50)