การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร จัดทำโดย : ล่องลอย พิมพ์
 Untitled Document

บทความนี้เป็นการทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร ตามที่เราต้องการ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์งานใหม่โดยไปที่เมนู File > New แล้วกำหนดพื้นที่ทำงาน

2. ใช้เครื่องมือ Type Tool พิมพ์ข้อความ และเปลื่ยนรูปแบบ ขนาดของตัวอักษรที่พาเล็ตต์ Charactor

เสร็จแล้วคลิ๊กขวาที่ตัวอักษรเลือก Create Outline เพื่่อทำให้ตัวอักษณเป็นเส้น Path ดังรูปด้านล่าง

3. ต่อไปคลิ๊กขวาที่ตัวอักษรนี้แล้วเลือก Ungroup เพื่อทำให้ตัวอักษรแยกออกจากกลุ่มเป็นตัวใครตัวมัน

4. ต่อไปใช้คำสั่ง File > Place เพื่อเรียกรูปภาพเข้ามา แล้วเลือกรูปภาพตามที่ต้องการ

5. มีตัวอักษรทั้งหมด 3 ตัว ก็ต้องเรียกภาพทั้งหมด 3 ภาพ หรือจะใช้ภาพเดียวแต่เรียกมาทั้งหมด 3 ตัว แล้วทำการย่อขยายให้รูปภาพมีขนาดพอเหมาะพอดีกับตัวอักษรทั้ง 3 ตัว โดยใช้เครื่องมือ Free Transform Tool ดึงย่อขยายภาพ

6. จากนั้นใช้เครื่องมือ Selection Tool คลิ๊กเลือกภาพทั้ง 3 ภาพ พร้อมกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิ๊กขวาเลือก Arrange > Send to Back เพื่อส่งรูปภาพไปอยู่ด้านหลังตัวอักษร ดังรูปด้านล่าง

7. ใช้เครื่องมือ Selection Tool เลือกตัวอักษรและรูปครั้งที่ 1 ดังรูปด้านล่าง

แล้วคลิ๊กขวาที่ส่วนที่เลือกนี้แล้วเลือก Make Clipping Mask จะได้ตัวอักษรดังรูปด้านล่าง

ทำเช่นนี้จนครบทั้ง 3 ตัวอักษร ก็จะได้ตัวอักษรดังรูปด้านล่าง

 

คุณอาจสนใจ
สร้าง Play list Windows Media Player แบบเร่งด่วน
เว็บไทยดีดี (17,453 - 01 มี.ค. 51)
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
Mr.X (36,299 - 03 ก.ย. 50)
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
nut (31,014 - 08 มี.ค. 51)
ประวัติความเป็นมาของ illustrator
เว็บไทยดีดี (38,790 - 08 ก.ย. 50)
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (40,443 - 23 ธ.ค. 50)
ช่วยด้วย!!! เดสก์ทอปเหลือแค่วอลล์เปเปอร์
เว็บไทยดีดี (18,072 - 10 พ.ค. 51)
ฟังก์ชัน printf()และ scanf()
Mr.POP (100,645 - 26 พ.ย. 50)
การทำภาพ 3D Abstract
Webmaster siamicy.com (66,347 - 04 มิ.ย. 49)