การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร จัดทำโดย : ล่องลอย พิมพ์
 Untitled Document

บทความนี้เป็นการทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร ตามที่เราต้องการ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์งานใหม่โดยไปที่เมนู File > New แล้วกำหนดพื้นที่ทำงาน

2. ใช้เครื่องมือ Type Tool พิมพ์ข้อความ และเปลื่ยนรูปแบบ ขนาดของตัวอักษรที่พาเล็ตต์ Charactor

เสร็จแล้วคลิ๊กขวาที่ตัวอักษรเลือก Create Outline เพื่่อทำให้ตัวอักษณเป็นเส้น Path ดังรูปด้านล่าง

3. ต่อไปคลิ๊กขวาที่ตัวอักษรนี้แล้วเลือก Ungroup เพื่อทำให้ตัวอักษรแยกออกจากกลุ่มเป็นตัวใครตัวมัน

4. ต่อไปใช้คำสั่ง File > Place เพื่อเรียกรูปภาพเข้ามา แล้วเลือกรูปภาพตามที่ต้องการ

5. มีตัวอักษรทั้งหมด 3 ตัว ก็ต้องเรียกภาพทั้งหมด 3 ภาพ หรือจะใช้ภาพเดียวแต่เรียกมาทั้งหมด 3 ตัว แล้วทำการย่อขยายให้รูปภาพมีขนาดพอเหมาะพอดีกับตัวอักษรทั้ง 3 ตัว โดยใช้เครื่องมือ Free Transform Tool ดึงย่อขยายภาพ

6. จากนั้นใช้เครื่องมือ Selection Tool คลิ๊กเลือกภาพทั้ง 3 ภาพ พร้อมกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิ๊กขวาเลือก Arrange > Send to Back เพื่อส่งรูปภาพไปอยู่ด้านหลังตัวอักษร ดังรูปด้านล่าง

7. ใช้เครื่องมือ Selection Tool เลือกตัวอักษรและรูปครั้งที่ 1 ดังรูปด้านล่าง

แล้วคลิ๊กขวาที่ส่วนที่เลือกนี้แล้วเลือก Make Clipping Mask จะได้ตัวอักษรดังรูปด้านล่าง

ทำเช่นนี้จนครบทั้ง 3 ตัวอักษร ก็จะได้ตัวอักษรดังรูปด้านล่าง

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (26,114 - 05 พ.ย. 49)
การสร้าง Table Wizard
อ้อม (19,100 - 07 เม.ย. 50)
การทาบรูปแบบง่ายๆ จาก illustrator ฉบับ Basic
langjuko (139,737 - 29 ต.ค. 51)
เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder
ล่องลอย (43,555 - 04 ก.ย. 49)
การใช้คำสั่ง IIF กับคิวรี
นายจืด (24,816 - 29 มี.ค. 51)
การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool
น้องฝ้าย (97,343 - 22 ก.ย. 50)
เมนูปุ่มแก้ว
ดินสอ (105,015 - 04 มิ.ย. 49)
ครอปส่วนที่ต้องการบนรูปภาพด้วย Photoshop 7
Ching Ching (133,445 - 04 เม.ย. 51)