การพิมพ์ตัวอักษรวิ่งรอบวงกลม จัดทำโดย : Webmaster siamicy.com พิมพ์
 Untitled Document

การพิมพ์ตัวอักษรวิ่งรอบวงกลม

ขั้นตอนการทำ

1.ใช้เครื่องมือ Ellipse Tool  สร้างวงกลมพร้อมกดปุ่ม Shift จะได้ออกมาดังรูป2.ใช้เครื่องมือ Path Type Tool มาคลิ๊กลงหนึ่งครั้งบนเส้นวงกลมแล้วพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการ เลือกเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
   และขนาดที่พาเล็ตต์ Charactor ดังรูปคุณอาจสนใจ
ย้าย Server เปลี่ยน Link ใหม
สายลม (32,093 - 29 มี.ค. 51)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (119,369 - 03 มิ.ย. 49)
แฟลชไดรฟ์กับ Windows 98
เว็บไทยดีดี (15,439 - 22 ก.ย. 50)
ความแตกระหว่างการใช้งาน break; และ exit();
เฟริท (32,827 - 22 พ.ย. 50)
การทำงานกับ Query
อ้อม (20,207 - 30 เม.ย. 50)
การสร้างดาวใสแบของเราโดยใช้ Photoshop
langjuko (91,456 - 08 ต.ค. 51)
การนำ User Online ไปใช้งาน
Mr.GuruZ (39,417 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7
first (28,710 - 02 เม.ย. 51)