การลอกลายภาพ จัดทำโดย : Lek พิมพ์
 การลอกลาย

การลอกลาย
เราสามารถทำการลอกลาย ภาพที่เราต้องการจากภาพที่เป็นแรสเทอร์ให้กลายเป็นภาพเว็กเตอร์ได้ดังนี้ครับ (เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีครับ)
ก่อนอื่นเราต้องเตรียมโปรแกรม Macromedia Flash มาก่อนนะครับแล้วทำการอิมพอร์ภาพเข้ามา(ctrl+r) แล้วก ็เลือกคำสั่ง Trac Bitmapเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของภาพ
ปรับออพชั่นดังนี้จะได้ดังนี้ภาพที่ได้จะเป็นภาพเ็ว็กเตอร์ถ้าจะเอาไปใช้งานในดปรแกรมอิลลัสก็ให้ใช้เครื่องมือที่ชื่อSub Selection tool

คลุมเลือกทั้งหมดแล้วกอปปี้ไปวางในโปรแกรมอิลลัส..ต่อไปครับ

คุณอาจสนใจ
การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee
เฟริสท์ (66,794 - 25 ม.ค. 51)
การทำ Poll ตอนที่ 2 (สร้างไฟล์ Config เชื่อมต่อฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (34,804 - 03 มิ.ย. 49)
คำอธิบาย error ที่เกี่ยว PHP ที่มักจะพบกันบ่อย ๆ
first (44,192 - 21 ม.ค. 51)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (85,909 - 26 พ.ย. 50)
การทำ Login Session แบบไม่ใช้ฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (66,015 - 03 มิ.ย. 49)
การลอกลายภาพ
Lek (85,806 - 27 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
Mr.GuruZ (36,491 - 02 ก.ค. 49)
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (107,602 - 24 ก.ย. 51)