เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor จัดทำโดย : สายลม พิมพ์


เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor

การเปลี่ยนรูปร่างของ Cursor สามารถกระทำได้โดยใช้ Attribute ชื่อ style โดยมีรูปแบบคือ

<P Style="cursor: รูปแบบ">...</P>

หรือ

<A .... Style="cursor: รูปแบบ">...</A>

รูปแบบ cursor เช่น Default , Crosshair , hand , move , text , wait , help

ตัวอย่าง code

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
<P Style="cursor: Default">WebthaiDD.com</P>
<P Style="cursor: hand">WebthaiDD.com</P>
</body>
</html>

ผลที่ได้

ลิงก์บนแสดง Cursor ด้วยรูปร่างมาตรฐาน ในขณะนี้ลิงก์ล่างจะแสดงด้วยรูปมือ

ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th

คุณอาจสนใจ
วิธีการทำ analog clock
Charoen (85,244 - 21 พ.ย. 50)
การจัดรูปในเอกสาร
หมูขุน (22,316 - 20 มี.ค. 50)
การใส่ไฟล์ VDO ใน Dreamweaver
Tung (129,185 - 23 ธ.ค. 50)
แอลซีดี ทีวี รุ่นใหม่ดีกว่าอย่างไร ?
สายลม (16,082 - 26 เม.ย. 51)
เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder
ล่องลอย (44,707 - 04 ก.ย. 49)
การสร้าง Query ด้วย wizard
คุณอ้อม (36,822 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส
เว็บไทยดีดี (30,549 - 01 เม.ย. 51)
การใช้คำสั่ง Random กับฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (45,774 - 03 มิ.ย. 49)