การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
 การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();

การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee โดยใช้ stop(); และ start();

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marque onmouseover=stop(); onmouseout=start();>ข้อความ</marque>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน
direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marque.html เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();</title>
</head>

<body>
<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD.COM</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD.COM


คุณอาจสนใจ
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
อ้อม (54,207 - 13 ม.ค. 50)
วิธีกำจัดเจ้า Folder.htt ให้อยู่มัด
เว็บไทยดีดี (15,214 - 29 ก.ย. 50)
การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
นายนุก (19,227 - 14 ก.พ. 51)
การทำ Gradient ภาพโดยใช้ Dream
Mr.GuruZ (53,291 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำภาพซูมแบบง่ายๆ
ล่องลอย (43,104 - 04 ก.ย. 49)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (82,202 - 22 ก.ย. 50)
การ Lock หน้าเว็บด้วย Java
เอก (41,112 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Favorites icon
Mr.GuruZ (47,141 - 31 มี.ค. 50)