การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
 การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();

การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee โดยใช้ stop(); และ start();

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marque onmouseover=stop(); onmouseout=start();>ข้อความ</marque>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน
direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marque.html เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();</title>
</head>

<body>
<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD.COM</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD.COM


คุณอาจสนใจ
โคลนนิ่งอย่างงายโดยใช้ Layer Mask
langjuko (189,516 - 16 พ.ค. 51)
การส่ง mail จาก Flash
Tung (47,113 - 06 ธ.ค. 50)
การทำก้อนเมฆ
ดินสอ (145,779 - 17 ก.ค. 49)
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
first (55,120 - 21 ม.ค. 51)
การทำตัวอักษร Stainless Steel
Black-Hawk (68,247 - 25 ก.พ. 51)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Artistic
first (53,914 - 11 ก.พ. 51)
การแก้ไข Logo ของ Template
Mr.GuruZ (60,032 - 22 ก.ย. 50)
โครงสร้างของ JAVA
Mr.POP (38,611 - 05 พ.ย. 49)