การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
 การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();

การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee โดยใช้ stop(); และ start();

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marque onmouseover=stop(); onmouseout=start();>ข้อความ</marque>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน
direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marque.html เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();</title>
</head>

<body>
<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD.COM</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD.COM


คุณอาจสนใจ
สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกัน
langjuko (50,321 - 20 ต.ค. 51)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)
เว็บไทยดีดี (54,349 - 20 ต.ค. 50)
การใช้เงื่อนไขใน Query
อ้อม (28,652 - 30 เม.ย. 50)
FreeCommander สำหรับคนเบื่อ Windows Explorer
เว็บไทยดีดี (13,956 - 22 ก.ย. 50)
การใส่ Movies
หมูขุน (25,364 - 04 ก.พ. 50)
การใส่ตัวอักษรวิ่งแบบความฝัน (Dream)
Mr.GuruZ (87,595 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีการทำ analog clock
Charoen (81,268 - 21 พ.ย. 50)
การใช้เครื่องมือ Gradint Tool
Tung (68,204 - 21 พ.ย. 50)