การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
 การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();

การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee โดยใช้ stop(); และ start();

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marque onmouseover=stop(); onmouseout=start();>ข้อความ</marque>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน
direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marque.html เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();</title>
</head>

<body>
<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD.COM</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD.COM


คุณอาจสนใจ
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation
หมูขุน (15,035 - 04 ก.พ. 50)
เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes
หมูขุน (15,710 - 04 ก.พ. 50)
ตรวจสอบพีซีที่รัน Vista ก่อนซื้อด้วยตัวคุณเอง
เว็บไทยดีดี (13,875 - 22 ก.ย. 50)
ตัวอักษรแสงกระจาย (Explosion)
อ.เล็ก (136,950 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
Mr.GuruZ (314,744 - 04 มิ.ย. 49)
ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action
webthaidd (190,279 - 19 เม.ย. 51)
เรียนรู้เบื้องต้นการติดตั้งฮาร์ดไดร์ว (Western)
เว็บไทยดีดี (16,061 - 25 ส.ค. 50)
วิธีการทำ analog clock
Charoen (81,777 - 21 พ.ย. 50)