การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML จัดทำโดย : Tung พิมพ์
 Untitled Document

การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML

เคยมั้ยครับที่คุณ ต้องการนำ ข่าว หรือ Free-webboard ต่างๆ มาลงหน้าเว็บ โดยที่คุณไม่รู้ คำสั่ง php หรือ คุณ
ทราบคำสั่ง php แต่คุณไม่ ทราบชื่อ Table ของ ตัวข้อมูลที่คุณต้องการนำมาใช้งาน คำสั่ง IFRAME จึงมามีความ
หมายกับคุณ ก็ตอนนี้ละครับ

คำสั่ง IFRAME มีรูปแบบการเขียนโค้ด ดังนี้

<IFRAME name=ชื่อของ IFRAME ของคุณ src=ชื่อ URL ของ IFRAME ของคุณ width=ขนาดความกว้าง height=ขนาดความสูง frameborder=ขนาดเส้นขอบ scrolling=ตัว SCROLLBAR></IFRAME>

// ขนาดของเส้นขอบถ้าไม่ต้องการ ให้ใส่ frameborder=0
// SCROLLBAR ถ้า ต้องการให้ใส่ scrolling=yes // ถ้า ไม่ต้องการให้ใส่ scrolling=no

ผลที่ได้ แบบที่ 1 ไม่มี ขอบ และ SCROLLBAR

ผลที่ได้ แบบที่ 2  มี ขอบ และ SCROLLBAR

คุณอาจสนใจ
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Template
หมูขุน (18,294 - 04 ก.พ. 50)
เปลี่ยนสีให้กับ TextBox 3 Style
Mr.GuruZ (51,493 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างลูกบอลด้วย tool ง่ายๆ
langjuko (74,286 - 01 ก.ย. 51)
เทคนิคการทำให้ Textbox รับค่าได้เฉพาะตัวเลข
Mr.GuruZ (59,575 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่สีตัวอักษร และสีพื้นหลังของตัวอักษร
Mr.GuruZ (24,429 - 15 มี.ค. 51)
การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
langjuko (76,859 - 20 ต.ค. 51)
การใช้คำสั่ง CHOOSE เลือกได้มากกว่า 2 (Program Flow)
นายจืด (17,800 - 29 มี.ค. 51)
ลบป้านิภา ออกไปจากชีวิตคุณ
เว็บไทยดีดี (14,220 - 01 ก.ย. 50)