การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
 Untitled Document

การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marquee scrolldelay="ความเร็ว" direction="ทิศทางวิ่ง">ข้อความ</marquee>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marquee.php เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>marque</title>
</head>

<body>
<marquee scrolldelay="100" direction="RIGHT">WEBTHAIDD</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee scrolldelay="500" direction="RIGHT">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="LEFT">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="UP">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="DOWN">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD

** หมายเหตุ ค่าของ scrolldelay ยิ่งมากจะทำให้วิ่งช้าลง


คุณอาจสนใจ
เทคนิคการสร้าง Frame ใน Deam MX
Mr.GuruZ (53,873 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่อักขระพิเศษ
สายลม (55,534 - 04 มิ.ย. 49)
การทำปุ่มแก้วแบบที่ 1
Mr.GuruZ (65,549 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
Mr.X (36,239 - 03 ก.ย. 50)
วิธีเพิ่ม Undo ใน PowerPoint
หมูขุน (19,025 - 06 ต.ค. 50)
การทำ Flash เขียนหนังสือ
Black-Hawk (214,822 - 24 ม.ค. 51)
Block ip คนมาป่วนเว็บไม่ให้เข้าเว็บ
Zerohate (37,071 - 21 พ.ย. 50)
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
หมูขุน (69,615 - 03 ก.ค. 51)