การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
 Untitled Document

การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marquee scrolldelay="ความเร็ว" direction="ทิศทางวิ่ง">ข้อความ</marquee>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marquee.php เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>marque</title>
</head>

<body>
<marquee scrolldelay="100" direction="RIGHT">WEBTHAIDD</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee scrolldelay="500" direction="RIGHT">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="LEFT">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="UP">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="DOWN">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD

** หมายเหตุ ค่าของ scrolldelay ยิ่งมากจะทำให้วิ่งช้าลง


คุณอาจสนใจ
แบ่งข้อความหัวเรื่องโดยใช้คำสั่ง Hn
สายลม (37,725 - 09 ม.ค. 50)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (23,971 - 03 พ.ค. 51)
ภาพถ่ายเบลอๆ กล้องเอ๋อ หรือเจ้าของ ??
สายลม (17,740 - 26 เม.ย. 51)
การใส่ Header และ Footer
หมูขุน (27,126 - 04 ก.พ. 50)
การแทรกรูปภาพ
Mr.GuruZ (45,309 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างไอคอน RSS แบบสามมิติ โดยใช้ Illusrtrator
langjuko (48,084 - 24 ก.ย. 51)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (50,569 - 05 พ.ย. 49)
ติดอันดับการสืบค้น
สายลม (37,568 - 29 มี.ค. 51)