การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee จัดทำโดย : เฟริสท์ พิมพ์
 Untitled Document

การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marquee scrolldelay="ความเร็ว" direction="ทิศทางวิ่ง">ข้อความ</marquee>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marquee.php เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>marque</title>
</head>

<body>
<marquee scrolldelay="100" direction="RIGHT">WEBTHAIDD</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee scrolldelay="500" direction="RIGHT">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="LEFT">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="UP">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD
<marquee scrolldelay="500" direction="DOWN">WEBTHAIDD</marquee>
WEBTHAIDD

** หมายเหตุ ค่าของ scrolldelay ยิ่งมากจะทำให้วิ่งช้าลง


คุณอาจสนใจ
การอ่าน Rss ด้วย PHP
Zerohate (37,962 - 28 ม.ค. 51)
สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น
langjuko (44,449 - 20 ต.ค. 51)
การทำ List/Menu ด้วย Ajax
first (74,255 - 19 ก.พ. 51)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (43,492 - 09 มิ.ย. 51)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (83,311 - 26 พ.ย. 50)
การวาดกราฟวิธีลัด
หมูขุน (23,917 - 04 ก.พ. 50)
การแก้ปัญหา Windows XP�Shut Down ช้ามากๆ
Black-Hawk (47,871 - 19 ก.พ. 51)
แนะนำเมนูใช้งานหลัก ๆ ของ PowerPoint
หมูขุน (14,148 - 04 ก.พ. 50)