กำหนดแบบของตัวอักษร จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เราสามารถกำหนดลักษณะและขนาดของตัวอักษรได้แล้ว ทีนี้เรามากำหนดรูปแบบของตัวอักษร ให้มีรูปแบบเช่น AngsanaUPC , CordiaNEW , JasmineUPC เป็นต้น

มีรูปแบบโค้ดดังนี้

<font face="ชื่อแบบอักษร">ข้อความ</font>
<font face="ชื่อแบบอักษรที่ 1","ชื่อแบบอักษรที่ 2","ชื่อแบบอักษรที่ 3",...>ข้อความ</font> ใส่แบบอักษรไว้หลายๆ ชุด บราวเซอร์ สามารถเลือกใช้งานแบบอักษรที่มีได้

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
<font face="AngsanaUPC">แสดงข้อความแบบ AngsanaUPC</font><br>
<font face="CordiaNEW">แสดงข้อความแบบ CordiaNEW</font><br>
<font face="JasmineUPC">แสดงข้อความแบบ JasmineUPC</font><br>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
การเซตค่าโปรแกรม Edit Plus
Mr.POP (38,065 - 05 พ.ย. 49)
เทคนิคการสร้างตารางแบบจุดไข่ปลา
Mr.GuruZ (56,198 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำ Motion Guide
Charoen (140,459 - 27 พ.ย. 50)
การสร้าง webboard ตอนที่ 1 (ฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (182,675 - 03 มิ.ย. 49)
ลูกไฟพระอาทิตย์ (The sun)
อ.เล็ก (72,000 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีแก้ปัญหา Drive A จำข้อมูลเก่า
เว็บไทยดีดี (14,174 - 08 ก.ย. 50)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,801 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการสอนเอฟเฟ็กต์ Mask ใน Macromedia Flash (ตอนที่ 2)
วิโรจน์ ชัยมูลี (47,696 - 29 ก.ย. 50)