กำหนดแบบของตัวอักษร จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เราสามารถกำหนดลักษณะและขนาดของตัวอักษรได้แล้ว ทีนี้เรามากำหนดรูปแบบของตัวอักษร ให้มีรูปแบบเช่น AngsanaUPC , CordiaNEW , JasmineUPC เป็นต้น

มีรูปแบบโค้ดดังนี้

<font face="ชื่อแบบอักษร">ข้อความ</font>
<font face="ชื่อแบบอักษรที่ 1","ชื่อแบบอักษรที่ 2","ชื่อแบบอักษรที่ 3",...>ข้อความ</font> ใส่แบบอักษรไว้หลายๆ ชุด บราวเซอร์ สามารถเลือกใช้งานแบบอักษรที่มีได้

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
<font face="AngsanaUPC">แสดงข้อความแบบ AngsanaUPC</font><br>
<font face="CordiaNEW">แสดงข้อความแบบ CordiaNEW</font><br>
<font face="JasmineUPC">แสดงข้อความแบบ JasmineUPC</font><br>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
การแสดงผลข้อมูล Access
Mr.GuruZ (32,261 - 03 มิ.ย. 49)
การแสดงรูปแบบวันที่
nutthapon (37,839 - 02 ก.ค. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 3)
สหรัถ แซ่ตั้ง (48,337 - 08 ก.ย. 50)
เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
นายนุก (19,955 - 07 มี.ค. 51)
การเปลี่ยนสีวัตถุ
Mr.GuruZ (50,421 - 04 มิ.ย. 49)
การย่อ/ขยายเอกสาร
นายนุก (18,597 - 07 ก.พ. 51)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (37,015 - 05 พ.ย. 49)
เพิ่มความเร็ว Vista ด้วย Flash Drive คุ้มค่าหรือไม่
ไอ้จุก (18,221 - 15 มี.ค. 51)