กำหนดขนาดพื้นฐานของตัวอักษร จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เราสามารถกำหนดขนาดของตัวอักษรแบบระบุค่าคงที่ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7 นั้นก็คือวิธีนึง แต่มีอีกวิธีคือการเทียบเคียงกับขนาดของตัวอักษรปกติที่ใช้อยู่ในขณะนั้น โดยปกติจะมีขนาดอยู่ที่ 3 ต้องการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นใส่เครื่องหมาย + หรือต้องการให้เล็กลงใส่เครื่องหมาย - โดยจะต้องไม่เกินค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7

มีรูปแบบโค้ดดังนี้

<font size=-n>ข้อความที่ต้องการลดขนาด</font> ซึ่ง n มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7
<font size=+n>ข้อความที่ต้องการเพิ่มขนาด</font> ซึ่ง n มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
webthaidd เป็นเว็บ <font size=-2>เล็กๆ</font> แต่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมอย่าง <font size=+2>มหาศาล</font>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
ล้างบางรายชื่อส่วนเกินใน MSN
เว็บไทยดีดี (13,666 - 08 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง Random กับฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (44,177 - 03 มิ.ย. 49)
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
Mr.nook (16,678 - 08 ม.ค. 51)
เปลี่ยน HTML เป็น XHTML
dooidea team (55,901 - 21 มี.ค. 51)
การสร้างปฏิทิน Online
first (90,898 - 23 ธ.ค. 50)
การทำ animation ต่างๆ
charoen (302,040 - 09 มิ.ย. 51)
นําเนื้อหาจาก Ms Word เข้า Dreamweaver
webthaidd (61,541 - 12 มี.ค. 51)
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,428 - 10 เม.ย. 51)