เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

หากเราต้องการแสดงข้อความในเว็บของเราให้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน เราต้องใช้คำสั่ง <font size> โดยมี

มีรูปแบบโค้ดดังนี้

<font size=n>...</font> ซึ่ง n มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
<font size=1>แสดงข้อความที่มีขนาด n=1</font><br>
<font size=2>แสดงข้อความที่มีขนาด n=2</font><br>
<font size=3>แสดงข้อความที่มีขนาด n=3</font><br>
<font size=4>แสดงข้อความที่มีขนาด n=4</font><br>
<font size=5>แสดงข้อความที่มีขนาด n=5</font><br>
<font size=6>แสดงข้อความที่มีขนาด n=6</font><br>
<font size=7>แสดงข้อความที่มีขนาด n=7</font><br>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
วิธีทำภาพ 3 มิติแบบง่ายๆ
Lee (186,293 - 17 ก.ค. 49)
การเปิดดูรูปภาพแบบ popup และรูปภาพค่อยๆ ขยายขึ้นมา
nut (34,648 - 07 มี.ค. 51)
ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร
นายนุก (46,284 - 19 เม.ย. 51)
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (28,559 - 13 ม.ค. 50)
การนำค่าจาก Function mktime กลับมาแสดงผล
Mr.GuruZ (34,983 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง Date
Mr.GuruZ (32,808 - 03 มิ.ย. 49)
การคำนวณข้ามชีท (ต่อ)
nut (49,580 - 02 ก.ค. 49)
การหาค่าสูงสุด (MAX) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (50,909 - 02 ต.ค. 49)