เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

หากเราต้องการแสดงข้อความในเว็บของเราให้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน เราต้องใช้คำสั่ง <font size> โดยมี

มีรูปแบบโค้ดดังนี้

<font size=n>...</font> ซึ่ง n มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
<font size=1>แสดงข้อความที่มีขนาด n=1</font><br>
<font size=2>แสดงข้อความที่มีขนาด n=2</font><br>
<font size=3>แสดงข้อความที่มีขนาด n=3</font><br>
<font size=4>แสดงข้อความที่มีขนาด n=4</font><br>
<font size=5>แสดงข้อความที่มีขนาด n=5</font><br>
<font size=6>แสดงข้อความที่มีขนาด n=6</font><br>
<font size=7>แสดงข้อความที่มีขนาด n=7</font><br>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
การทำ Flash เขียนหนังสือ
Black-Hawk (213,919 - 24 ม.ค. 51)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)
Ching Ching (27,658 - 29 ก.ย. 50)
การทำ Guestbook ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 2
first (64,661 - 21 ม.ค. 51)
การทำ Login แบบจดจำค่า Cookie
Zerohate (71,163 - 18 ส.ค. 50)
การทำ หมายเหตุ ให้แสดงขึ้นมาอย่างง่าย ๆ
เฟริสท์ (21,299 - 29 ม.ค. 51)
สร้างข้อความแบบ wave
langjuko (44,955 - 02 ก.ย. 51)
การลบคำ หรือข้อความ
นายนุก (18,654 - 22 ก.พ. 51)
การนับจำนวนวันในรอบปี
Mr.GuruZ (26,572 - 03 มิ.ย. 49)