เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

หากเราต้องการแสดงข้อความในเว็บของเราให้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน เราต้องใช้คำสั่ง <font size> โดยมี

มีรูปแบบโค้ดดังนี้

<font size=n>...</font> ซึ่ง n มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
<font size=1>แสดงข้อความที่มีขนาด n=1</font><br>
<font size=2>แสดงข้อความที่มีขนาด n=2</font><br>
<font size=3>แสดงข้อความที่มีขนาด n=3</font><br>
<font size=4>แสดงข้อความที่มีขนาด n=4</font><br>
<font size=5>แสดงข้อความที่มีขนาด n=5</font><br>
<font size=6>แสดงข้อความที่มีขนาด n=6</font><br>
<font size=7>แสดงข้อความที่มีขนาด n=7</font><br>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor
สายลม (45,692 - 29 มี.ค. 51)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (39,517 - 03 มิ.ย. 49)
USB Flash Drive Manager
เว็บไทยดีดี (25,257 - 03 พ.ค. 51)
ทำภาพพับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
Black-Hawk (115,064 - 22 ก.พ. 51)
สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor
langjuko (133,114 - 19 ก.ย. 51)
การใช้งานคำสั่ง Break
Mr.GuruZ (24,772 - 03 มิ.ย. 49)
การ merge รูป
langjuko (230,293 - 16 พ.ค. 51)
การนำโค้ด PHP ใส่ใน HTML
Mr.GuruZ (5,089 - 03 มิ.ย. 49)