การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Physical จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เป็นการกำหนดรูปแบบอักษรแบบเฉพาะเจาะจง แสดงรูปแบบที่กำหนดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะใช้บราวเซอร์ที่แตกต่างกันเปิดดูเว็บ สามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวเอียง, ตัวหนา , ตัวกระพริบ เป็นต้น

มีรูปแบบโค้ดดังนี้

ตัวอักษรกระพริบ ใช้คำสั่ง <BLINK>...</BLINK>
ตัวหนา ใช้คำสั่ง <B>...</B>
ตัวเอน ใช้คำสั่ง <I>...</I>
ตัวขีดฆ่า ใช้คำสั่ง <S>...</S>
ตัวอักษรยกขึ้น ใช้คำสั่ง <SUP>...</SUP>
ตัวอักษรห้อยลง ใช้คำสั่ง <SUB>...</SUB>
ตัวอักษรพิมพ์ดีด ใช้คำสั่ง <TT>...</TT>
ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้คำสั่ง <U>...</U>

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
แสดงการกำหนดตัวอักษรแบบ Physical<br><br>
<BLINK> ตัวอักษรกระพริบ </BLINK>
<b>ตัวหนา</b><br>
<i>ตัวเอน</i><br>
<s>ตัวขีดฆ่า</s><br>
ตัวอักษร<sup>ยกขึ้น</sup><br>
ตัวอักษร<sub>ห้อยลง</sub><br>
<tt>ตัวอักษรพิมพ์ดีด</tt><br>
<u>ขีดเส้นใต้ข้อความ</u><br>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
การอ่าน Rss ด้วย PHP
Zerohate (37,962 - 28 ม.ค. 51)
การใส่คำบรรยายให้กับภาพ
yutt (50,596 - 04 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษร�3D ด้วย Photoshop
Black-Hawk (95,033 - 05 ก.พ. 51)
เทคนิคการหาค่าความยาวของตัวอักษร
Mr.GuruZ (26,952 - 03 มิ.ย. 49)
ประวัติและที่มาของภาษาซี
Mr.POP (64,639 - 26 พ.ย. 50)
การสร้าง animation จาก Image Ready
ดินสอ (151,822 - 05 ต.ค. 49)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,338 - 13 ม.ค. 50)
ประโยชน์ของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (28,765 - 11 ส.ค. 50)