การจัดวางข้อความ โดยใช้คำสั่ง Align จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เราได้เรียนรู้ คำสั่งการขึ้นย่อหน้าใหม่ <P> ไปแล้ว หากเราต้องการกำหนดตำแหน่งการวางข้อความในแต่ละบรรทัด สามารถใช้คำสั่ง <Align> เพิ่มเข้าไปในคำสั่ง <P> ซึ่งมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

<p align=ตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ>...</p>

การวางตำแหน่งข้อความสามารถวางได้ 3 แบบ ดังนี้

left จัดวางข้อความทางด้านซ้าย ซึ่งเป็นค่าปกติ
center จัดวางข้อความตรงกลาง เขียนได้อีกแบบคือ <center>...</center> ผลที่ได้เหมือนกัน
right จัดวางข้อความทางด้านขวา

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head>
<title>เว็บไทยดีดี :: webthaidd</title>
</head>
<body>
<p align=left>ข้อความอยู่ทางซ้าย</p>
<p align=center>ข้อความอยู่ตรงกลาง</p>
<p align=right>ข้อความอยู่ทางขวา</p>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
ปรับแต่ง Sidebar (Vista)
สายลม (16,624 - 26 เม.ย. 51)
การใส่ตัวอักษรวิ่งแบบความฝัน (Dream)
Mr.GuruZ (87,595 - 04 มิ.ย. 49)
Error Code คืออะไร
เว็บไทยดีดี (24,212 - 29 ก.ย. 50)
คำอธิบาย error ที่เกี่ยว PHP ที่มักจะพบกันบ่อย ๆ
first (43,033 - 21 ม.ค. 51)
การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (58,325 - 03 มิ.ย. 49)
การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์โดยใช้คลาสของ stream
Mr.POP (35,500 - 05 พ.ย. 49)
การทำ animation ต่างๆ
charoen (301,790 - 09 มิ.ย. 51)
การเปลี่ยนสีตัวอักษร
หมูขุน (18,530 - 20 มี.ค. 50)