การจัดวางข้อความ โดยใช้คำสั่ง Align จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เราได้เรียนรู้ คำสั่งการขึ้นย่อหน้าใหม่ <P> ไปแล้ว หากเราต้องการกำหนดตำแหน่งการวางข้อความในแต่ละบรรทัด สามารถใช้คำสั่ง <Align> เพิ่มเข้าไปในคำสั่ง <P> ซึ่งมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

<p align=ตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ>...</p>

การวางตำแหน่งข้อความสามารถวางได้ 3 แบบ ดังนี้

left จัดวางข้อความทางด้านซ้าย ซึ่งเป็นค่าปกติ
center จัดวางข้อความตรงกลาง เขียนได้อีกแบบคือ <center>...</center> ผลที่ได้เหมือนกัน
right จัดวางข้อความทางด้านขวา

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head>
<title>เว็บไทยดีดี :: webthaidd</title>
</head>
<body>
<p align=left>ข้อความอยู่ทางซ้าย</p>
<p align=center>ข้อความอยู่ตรงกลาง</p>
<p align=right>ข้อความอยู่ทางขวา</p>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (22,484 - 19 ม.ค. 51)
เทคนิคการทำ Bullet Arrow
Mr.GuruZ (56,674 - 04 มิ.ย. 49)
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน
first (22,193 - 18 ม.ค. 51)
การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
Mr.GuruZ (36,632 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีการพิมพ์หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้พอดีหน้ากระดาษ
เว็บไทยดีดี (18,265 - 19 ม.ค. 51)
การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้
Charoen (97,059 - 29 ม.ค. 51)
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
หมูขุน (21,155 - 04 ก.พ. 50)
การส่งค่า Radio Button ไปยัง PHP
Mr.GuruZ (64,247 - 03 มิ.ย. 49)