การจัดวางข้อความ โดยใช้คำสั่ง Align จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เราได้เรียนรู้ คำสั่งการขึ้นย่อหน้าใหม่ <P> ไปแล้ว หากเราต้องการกำหนดตำแหน่งการวางข้อความในแต่ละบรรทัด สามารถใช้คำสั่ง <Align> เพิ่มเข้าไปในคำสั่ง <P> ซึ่งมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

<p align=ตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ>...</p>

การวางตำแหน่งข้อความสามารถวางได้ 3 แบบ ดังนี้

left จัดวางข้อความทางด้านซ้าย ซึ่งเป็นค่าปกติ
center จัดวางข้อความตรงกลาง เขียนได้อีกแบบคือ <center>...</center> ผลที่ได้เหมือนกัน
right จัดวางข้อความทางด้านขวา

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head>
<title>เว็บไทยดีดี :: webthaidd</title>
</head>
<body>
<p align=left>ข้อความอยู่ทางซ้าย</p>
<p align=center>ข้อความอยู่ตรงกลาง</p>
<p align=right>ข้อความอยู่ทางขวา</p>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง Nowและ Date
นายจืด (26,514 - 09 พ.ค. 51)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)
เว็บไทยดีดี (55,130 - 20 ต.ค. 50)
การใช้คำสั่ง <br>
สายลม (62,439 - 04 มิ.ย. 49)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (75,022 - 22 ก.ย. 50)
กำหนดแบบของตัวอักษร
สายลม (52,890 - 25 ก.พ. 50)
รวมเว็บที่ใช้เล่น MSN บนเว็บ
เว็บไทยดีดี (15,865 - 01 ก.ย. 50)
การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
Mr.nook (21,754 - 14 ม.ค. 51)
การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร
ล่องลอย (64,656 - 01 ส.ค. 49)