การจัดวางข้อความ โดยใช้คำสั่ง Align จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

เราได้เรียนรู้ คำสั่งการขึ้นย่อหน้าใหม่ <P> ไปแล้ว หากเราต้องการกำหนดตำแหน่งการวางข้อความในแต่ละบรรทัด สามารถใช้คำสั่ง <Align> เพิ่มเข้าไปในคำสั่ง <P> ซึ่งมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

<p align=ตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ>...</p>

การวางตำแหน่งข้อความสามารถวางได้ 3 แบบ ดังนี้

left จัดวางข้อความทางด้านซ้าย ซึ่งเป็นค่าปกติ
center จัดวางข้อความตรงกลาง เขียนได้อีกแบบคือ <center>...</center> ผลที่ได้เหมือนกัน
right จัดวางข้อความทางด้านขวา

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head>
<title>เว็บไทยดีดี :: webthaidd</title>
</head>
<body>
<p align=left>ข้อความอยู่ทางซ้าย</p>
<p align=center>ข้อความอยู่ตรงกลาง</p>
<p align=right>ข้อความอยู่ทางขวา</p>
</body>
</html>

ผลที่ได

คุณอาจสนใจ
วิสต้าไม่ยอมรับ AVG
สายลม (13,699 - 22 มี.ค. 51)
สร้างลูกเต๋าแบบสุ่ม
langjuko (105,375 - 01 ก.ย. 51)
แชร์เอกสารปลอดภัยสุดๆ ใน Vista ด้วย XPS
เว็บไทยดีดี (14,723 - 22 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง <br>
สายลม (61,031 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างสายรุ้งด้วย Polar Coordinates
Mr.GuruZ (120,419 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Flash Popup menu V.2
Black-Hawk (100,971 - 23 ม.ค. 51)
การทำ หมายเหตุ ให้แสดงขึ้นมาอย่างง่าย ๆ
เฟริสท์ (21,299 - 29 ม.ค. 51)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
นายนุก (20,809 - 06 มี.ค. 51)