การใส่อักขระพิเศษ จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

ในบางครั้งเนื้อหาของเว็บจะต้องมีการใส่อักขระพิเศษ ซึ่งบางตัวสามารถแสดงผลได้และบางตัวไม่สามารถแสดงผลได้ เนื่องจากเป็นคำสงวนของภาษา HTML เราสามารถใส่อักขระพิเศษนั้นได้ด้วยการพิมพ์รหัส

รูปแบบโค้ด

&#(หมายเลขรหัส) เช่น &#188 แทน ¼

รูปแบบโค้ดตัวอย่าง

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
แสดงตัวอย่างอักขระพิเศษ <br><br>
&#64<br>
&#153<br>
&#169<br>
&#174<br>
</body>
</html>

ผลของโค้ดตัวอย่าง

แสดงตัวอย่างอักขระพิเศษ

@

©
®

อักขระพิเศษแบบอื่นๆ

&#60 แทน <
&#62 แทน >
&#64 แทน @
&#145 แทน ‘
&#146 แทน ’
&#147 แทน “
&#148 แทน ”
&#149 แทน •
&#153 แทน ™
&#169 แทน ©
&#171 แทน «
&#174 แทน ®
&#178 แทน ²
&#179 แทน ³
&#181 แทน µ
&#182 แทน ¶
&#186 แทน º
&#187 แทน »
&#188 แทน ¼
&#189 แทน ½
&#190 แทน ¾

คุณอาจสนใจ
เขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (64,593 - 26 พ.ย. 50)
การเริ่มต้นใช้งาน Java Script
nut (37,288 - 01 ก.พ. 50)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (67,448 - 01 ส.ค. 49)
การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
Mr.GuruZ (36,805 - 04 มิ.ย. 49)
ป้องกันรีจิสทรีจากพวกมือซน
เว็บไทยดีดี (14,274 - 22 ก.ย. 50)
การใช้ฟังก์ชัน count
nut (124,372 - 02 ก.ค. 49)
การแสดงผลข้อมูล Access
Mr.GuruZ (32,244 - 03 มิ.ย. 49)
การวาด Flare
Mr.GuruZ (68,504 - 04 มิ.ย. 49)