การใส่อักขระพิเศษ จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

ในบางครั้งเนื้อหาของเว็บจะต้องมีการใส่อักขระพิเศษ ซึ่งบางตัวสามารถแสดงผลได้และบางตัวไม่สามารถแสดงผลได้ เนื่องจากเป็นคำสงวนของภาษา HTML เราสามารถใส่อักขระพิเศษนั้นได้ด้วยการพิมพ์รหัส

รูปแบบโค้ด

&#(หมายเลขรหัส) เช่น &#188 แทน ¼

รูปแบบโค้ดตัวอย่าง

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
แสดงตัวอย่างอักขระพิเศษ <br><br>
&#64<br>
&#153<br>
&#169<br>
&#174<br>
</body>
</html>

ผลของโค้ดตัวอย่าง

แสดงตัวอย่างอักขระพิเศษ

@

©
®

อักขระพิเศษแบบอื่นๆ

&#60 แทน <
&#62 แทน >
&#64 แทน @
&#145 แทน ‘
&#146 แทน ’
&#147 แทน “
&#148 แทน ”
&#149 แทน •
&#153 แทน ™
&#169 แทน ©
&#171 แทน «
&#174 แทน ®
&#178 แทน ²
&#179 แทน ³
&#181 แทน µ
&#182 แทน ¶
&#186 แทน º
&#187 แทน »
&#188 แทน ¼
&#189 แทน ½
&#190 แทน ¾

คุณอาจสนใจ
การทาบรูปแบบง่ายๆ จาก illustrator ฉบับ Basic
langjuko (138,829 - 29 ต.ค. 51)
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
P'nutthapon (21,357 - 13 ม.ค. 50)
สร้างภาพธรรมดาให้ดูเนียนอชเหมือนอยู่ในฝัน
langjuko (221,544 - 20 ต.ค. 51)
เทคนิคการลบพื้นหลัง
Mr.GuruZ (149,758 - 04 มิ.ย. 49)
สำรองไดรเวอร์เก็บไว้ดีกว่า
เว็บไทยดีดี (14,495 - 22 ก.ย. 50)
การใช้งานความสัมธ์แบบ M:N ภาคปฏิบัติ
อ้ายคำปัน (35,139 - 03 ธ.ค. 49)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (74,749 - 22 ก.ย. 50)
ความหมายของ static
Mr.POP (46,781 - 05 พ.ย. 49)