การใส่อักขระพิเศษ จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

ในบางครั้งเนื้อหาของเว็บจะต้องมีการใส่อักขระพิเศษ ซึ่งบางตัวสามารถแสดงผลได้และบางตัวไม่สามารถแสดงผลได้ เนื่องจากเป็นคำสงวนของภาษา HTML เราสามารถใส่อักขระพิเศษนั้นได้ด้วยการพิมพ์รหัส

รูปแบบโค้ด

&#(หมายเลขรหัส) เช่น &#188 แทน ¼

รูปแบบโค้ดตัวอย่าง

<html>
<head><title>webthaidd</title></head>
<body>
แสดงตัวอย่างอักขระพิเศษ <br><br>
&#64<br>
&#153<br>
&#169<br>
&#174<br>
</body>
</html>

ผลของโค้ดตัวอย่าง

แสดงตัวอย่างอักขระพิเศษ

@

©
®

อักขระพิเศษแบบอื่นๆ

&#60 แทน <
&#62 แทน >
&#64 แทน @
&#145 แทน ‘
&#146 แทน ’
&#147 แทน “
&#148 แทน ”
&#149 แทน •
&#153 แทน ™
&#169 แทน ©
&#171 แทน «
&#174 แทน ®
&#178 แทน ²
&#179 แทน ³
&#181 แทน µ
&#182 แทน ¶
&#186 แทน º
&#187 แทน »
&#188 แทน ¼
&#189 แทน ½
&#190 แทน ¾

คุณอาจสนใจ
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (77,326 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)
นายนุก (29,415 - 07 มี.ค. 51)
การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
หมูขุน (40,575 - 18 มิ.ย. 51)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,392 - 13 ม.ค. 50)
การกำหนดวัตถุประสงค์ และการออกแบบฐานข้อมูล
Mr.N (22,835 - 30 เม.ย. 50)
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
NOK (223,287 - 22 มี.ค. 51)
ที่มาคำว่า Thumb drive,Flash Drive,Handy drive
เว็บไทยดีดี (29,516 - 18 ส.ค. 50)
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 2)
มรกต อุ่นเสรี (33,169 - 29 ก.ย. 50)