การใช้คำสั่ง <pre> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <pre>

1.คำสั่ง <pre> เป็นคำสั่งจัดรูปแบบข้อความตามที่เราต้องการ ใช้ภายในคำสั่ง <body> ในบางครั้งการใช้คำสั่ง <br> และ <p> ในข้อความหลายๆ จุด อาจทำให้สับสนได้ ควรใช้คำสั่ง <pre> แทน ซึ่งมีรูปแบการเขียนดังนี้

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.เห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนที่เราได้จัดรูปแบบไว้ โดยจะแทรกคำสั่ง <pre> ไว้ในส่วนบนและส่วนล่างของข้อความ

 

คุณอาจสนใจ
การใส่อักขระพิเศษ
สายลม (55,118 - 04 มิ.ย. 49)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,338 - 13 ม.ค. 50)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (28,350 - 26 พ.ย. 50)
สร้างแสงกระจาย
langjuko (64,555 - 22 ต.ค. 51)
การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้
Charoen (97,103 - 29 ม.ค. 51)
การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7
first (28,604 - 02 เม.ย. 51)
ให้เครื่องบู๊ต DOS ก่อนเข้า Windows
เว็บไทยดีดี (20,745 - 29 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (28,293 - 26 พ.ย. 50)