การใช้คำสั่ง <pre> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <pre>

1.คำสั่ง <pre> เป็นคำสั่งจัดรูปแบบข้อความตามที่เราต้องการ ใช้ภายในคำสั่ง <body> ในบางครั้งการใช้คำสั่ง <br> และ <p> ในข้อความหลายๆ จุด อาจทำให้สับสนได้ ควรใช้คำสั่ง <pre> แทน ซึ่งมีรูปแบการเขียนดังนี้

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.เห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนที่เราได้จัดรูปแบบไว้ โดยจะแทรกคำสั่ง <pre> ไว้ในส่วนบนและส่วนล่างของข้อความ

 

คุณอาจสนใจ
การใช้แบบฟอร์ม Text&Clip Art
หมูขุน (12,155 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการนำไฟล์เอกสารขึ้นเว็บให้ Download
Mr.GuruZ (44,976 - 04 มิ.ย. 49)
ทำหน้าปัดวิทยุ
Charoen (62,271 - 31 ม.ค. 50)
การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย
ดินสอ (93,561 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
Mr.GuruZ (49,432 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างเอกสาร xml text
Charoen (66,510 - 19 ก.พ. 51)
การทำอักษร 3 มิติ
Lek (47,086 - 27 มิ.ย. 49)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,265 - 03 มิ.ย. 49)