การใช้คำสั่ง <pre> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <pre>

1.คำสั่ง <pre> เป็นคำสั่งจัดรูปแบบข้อความตามที่เราต้องการ ใช้ภายในคำสั่ง <body> ในบางครั้งการใช้คำสั่ง <br> และ <p> ในข้อความหลายๆ จุด อาจทำให้สับสนได้ ควรใช้คำสั่ง <pre> แทน ซึ่งมีรูปแบการเขียนดังนี้

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.เห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนที่เราได้จัดรูปแบบไว้ โดยจะแทรกคำสั่ง <pre> ไว้ในส่วนบนและส่วนล่างของข้อความ

 

คุณอาจสนใจ
การแสดงผลข้อมูล Access
Mr.GuruZ (32,060 - 03 มิ.ย. 49)
การทำให้เซลมีความกว้างพอดีกับข้อความ
หมูขุน (36,085 - 13 มิ.ย. 51)
การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8
Mr.GuruZ (135,850 - 01 ส.ค. 49)
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (28,266 - 13 ม.ค. 50)
สร้างข้อความแจ้งเตือนก่อนล็อกออน (Vista)
สายลม (15,510 - 26 เม.ย. 51)
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
Mr.GuruZ (36,944 - 03 มิ.ย. 49)
ลดขนาดถังขยะเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ XP
เว็บไทยดีดี (15,350 - 29 ก.ย. 50)
สร้า่งไอคอนโฟล์เดอร์
langjuko (32,106 - 02 ก.ย. 51)