การใช้คำสั่ง <pre> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <pre>

1.คำสั่ง <pre> เป็นคำสั่งจัดรูปแบบข้อความตามที่เราต้องการ ใช้ภายในคำสั่ง <body> ในบางครั้งการใช้คำสั่ง <br> และ <p> ในข้อความหลายๆ จุด อาจทำให้สับสนได้ ควรใช้คำสั่ง <pre> แทน ซึ่งมีรูปแบการเขียนดังนี้

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.เห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนที่เราได้จัดรูปแบบไว้ โดยจะแทรกคำสั่ง <pre> ไว้ในส่วนบนและส่วนล่างของข้อความ

 

คุณอาจสนใจ
เคล็ดไม่ลับกับการวาดเส้นโค้งให้ดูสวยงาม
Mr.GuruZ (153,834 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว XP
เว็บไทยดีดี (17,353 - 04 พ.ย. 50)
การ Lock หน้าเว็บด้วย Java
เอก (41,069 - 04 มิ.ย. 49)
ทำภาพเคลื่อนไหวด้วย Dreamweaver
Mr.GuruZ (68,264 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
Mr.GuruZ (36,960 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ Css Style
Mr.GuruZ (23,525 - 26 พ.ย. 50)
เคล็ดไม่ลับ Dreamweaver : spacebar ง่ายเหมือนทำเอกสาร Word
ด.ช.กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์ (75,098 - 04 มิ.ย. 49)
โครงสร้างของภาษา PHP
Mr.GuruZ (65,176 - 03 มิ.ย. 49)