การใช้คำสั่ง <pre> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <pre>

1.คำสั่ง <pre> เป็นคำสั่งจัดรูปแบบข้อความตามที่เราต้องการ ใช้ภายในคำสั่ง <body> ในบางครั้งการใช้คำสั่ง <br> และ <p> ในข้อความหลายๆ จุด อาจทำให้สับสนได้ ควรใช้คำสั่ง <pre> แทน ซึ่งมีรูปแบการเขียนดังนี้

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.เห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนที่เราได้จัดรูปแบบไว้ โดยจะแทรกคำสั่ง <pre> ไว้ในส่วนบนและส่วนล่างของข้อความ

 

คุณอาจสนใจ
การกำหนดเงือนไขในการค้นหาข้อมูล
อ้อม (28,928 - 30 เม.ย. 50)
การทำข้อความแบบมีเวทมนต์
webthaidd (147,223 - 19 เม.ย. 51)
การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
หมูขุน (80,159 - 03 ก.ค. 51)
การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
Mr.GuruZ (36,632 - 04 มิ.ย. 49)
กำหนดค่าให้สามารถเลือก checkbox ได้ตามที่เรากำหนด
เว็บไทยดีดี (23,104 - 19 ม.ค. 51)
การทำกรอบข้อความเลื่อนตาม SCROLLBAR
เว็บไทยดีดี (32,977 - 19 ม.ค. 51)
ฐานข้อมูลกับ MS Access
อ้อม (27,095 - 07 เม.ย. 50)
เปลี่ยนสีมะเขือเทศในพริบตาด้วย Color Replacement
Ching Ching (118,793 - 26 เม.ย. 51)