การใช้คำสั่ง <br> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <br>

ขั้นตอนการทำ

1.คำสั่ง <br> เป็นคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่โดยตัวคำสั่งจะใช้เพียงตัวเดียวไม่ต้องใช้ 2 ตัวเหมือนคำสั่งอื่น อยู่ภายในคำสั่ง <body>

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.ตาม code ในส่วนที่ 1 เป็นการพิมพ์ข้อความต่อเนื่องกันแบบธรรมดา ในส่วนที่ 2 เป็นแบบใช้คำสั่ง <br> คั่นระหว่างข้อความเพื่อต้องการให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ หากพิมพ์คำสั่ง <br><br> จะทำให้ข้อความขึ้นย่อหน้าใหม่

5.ผลของส่วนที่ 1

6.ผลของส่วนที่ 2

คุณอาจสนใจ
เปลี่ยน HTML เป็น XHTML
dooidea team (56,783 - 21 มี.ค. 51)
การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8
Mr.GuruZ (138,222 - 01 ส.ค. 49)
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
หมูขุน (41,268 - 13 มิ.ย. 51)
การใส่อักขระพิเศษ
สายลม (58,367 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างพื้นหลังแบบ Matrix
langjuko (185,044 - 08 ต.ค. 51)
การแทรกตัวอักษร Flash
Mr.GuruZ (38,362 - 04 มิ.ย. 49)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max
เว็บไทยดีดี (40,202 - 02 เม.ย. 51)
การทำวัตถุ โปร่งใส
first (29,104 - 02 เม.ย. 51)