การใช้คำสั่ง <br> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <br>

ขั้นตอนการทำ

1.คำสั่ง <br> เป็นคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่โดยตัวคำสั่งจะใช้เพียงตัวเดียวไม่ต้องใช้ 2 ตัวเหมือนคำสั่งอื่น อยู่ภายในคำสั่ง <body>

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.ตาม code ในส่วนที่ 1 เป็นการพิมพ์ข้อความต่อเนื่องกันแบบธรรมดา ในส่วนที่ 2 เป็นแบบใช้คำสั่ง <br> คั่นระหว่างข้อความเพื่อต้องการให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ หากพิมพ์คำสั่ง <br><br> จะทำให้ข้อความขึ้นย่อหน้าใหม่

5.ผลของส่วนที่ 1

6.ผลของส่วนที่ 2

คุณอาจสนใจ
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
Mr.GuruZ (49,352 - 03 มิ.ย. 49)
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
first (23,940 - 02 เม.ย. 51)
การจัดรูปแบบ Word Art
Mr.Nook (19,848 - 28 ม.ค. 51)
การย้าย Folder ที่เก็บไฟล์ php ใน Apache
Mr.GuruZ (27,702 - 03 มิ.ย. 49)
เขียน PHP บน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (38,613 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างเงาให้ตารางใน Dremweaver
langjuko (152,937 - 16 ก.ย. 51)
ลบรายการในเสิร์ชบ๊อกซ์ของ Firefox
เว็บไทยดีดี (15,048 - 01 ก.ย. 50)
เทคนิคการใช้ Mask เพื่อการเปลี่ยนสีตัวอักษร
Tung (126,723 - 06 ธ.ค. 50)