การใช้คำสั่ง <br> จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

การใช้คำสั่ง <br>

ขั้นตอนการทำ

1.คำสั่ง <br> เป็นคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่โดยตัวคำสั่งจะใช้เพียงตัวเดียวไม่ต้องใช้ 2 ตัวเหมือนคำสั่งอื่น อยู่ภายในคำสั่ง <body>

2.ตามตัวอย่าง code ดังนี้

3.จะได้ผลดังนี้

4.ตาม code ในส่วนที่ 1 เป็นการพิมพ์ข้อความต่อเนื่องกันแบบธรรมดา ในส่วนที่ 2 เป็นแบบใช้คำสั่ง <br> คั่นระหว่างข้อความเพื่อต้องการให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ หากพิมพ์คำสั่ง <br><br> จะทำให้ข้อความขึ้นย่อหน้าใหม่

5.ผลของส่วนที่ 1

6.ผลของส่วนที่ 2

คุณอาจสนใจ
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
Mr.nook (16,358 - 08 ม.ค. 51)
ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการในภาษา c
Mr.POP (53,932 - 26 พ.ย. 50)
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
หมูขุน (16,811 - 04 ก.พ. 50)
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 1)
มรกต อุ่นเสรี (53,169 - 29 ก.ย. 50)
การค้นหา และแทนที่คำในเอกสาร Web Page
Mr.GuruZ (38,476 - 05 ก.ย. 49)
การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)
นายนุก (29,177 - 07 มี.ค. 51)
การใช้งานคำสั่ง Continue
Mr.GuruZ (24,940 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้เงื่อนไขใน Query
อ้อม (28,652 - 30 เม.ย. 50)