โครงสร้างของภาษา HTML จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ //ทุกภาษาย่อมมีเอกลักษณ์เป็นของตังเอง หรือโครงสร้างเป็นของตัวเอง ภาษา HTML ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีโครงสร้างที่ใช้งานง่าย และเข้าใจง่ายด้วย

รูปแบบโค้ด

<html>//TAG เปิดภาษา HTML
<head>
<title>::WebThaiDD.COM</title>

</head>//ส่วนหัวของ HTML
<body bgcolor="#FFFFFF">

//ตรงนี้คือส่วนที่คุณจะใส่รายละเอียดของโฮมเพจ
//และเรายังสามารถนำ Code PHP มาแทรกในนี้ได้ด้วย

</body>
</html>//TAG ปิด HTML

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการทำภาพ zoom เข้า zoom ออก
Charoen (110,236 - 28 พ.ย. 50)
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
Mr.GuruZ (312,894 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์ให้เป็นภาพตามใจนึก xp
สายลม (30,324 - 19 เม.ย. 51)
การใช้ฟังก์ชัน count
nut (123,628 - 02 ก.ค. 49)
การใส่ Metalrial
first (25,176 - 02 เม.ย. 51)
ตัวอักษรลุกเป็นไฟ
charoen (147,875 - 31 ก.ค. 50)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (68,512 - 23 พ.ย. 50)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (23,412 - 30 เม.ย. 50)