การทำ Expaning_text จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


การทำ Expaning_text

1. หลังจาก เขียนข้อความที่ต้องการทำ Expaning_text แล้วให้คุณ กด F8 เพื่อ  Convert to Symbol  โดย เลือก Type เป็น Graphic

>>>

2. จากนั้น คลิ๊กขวาที่ Frame 1 ใน Layer 1 เลือก Copy Frames

3. กดเพิ่ม Layer ขึ้นมา จากนั้น คลิ๊กขวาที่ Frameที่ 1 ของ Layer 2 กด Paste Frames

>>>

4. จากนั้น คลิ๊กขวาที่ Frame ที่ 30 ของ Layer 2 เลือก Insert Keyframe

>>>

5. จากนั้นคลิกเลือก Frame 30 ของ Layer 2 แล้วมาเลือก Free Tansform Tool แล้วมาขยาย ตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น เฉพาะ ใน Frame 30 ของ Layer 2 เท่านั้นนะครับ

6. จากนั้น ลงมา ที่ Properties เลือก Color เป็น Alpha เลือก 0% ใน Frame 30 ของ Layer 2

7. จากนั้นคลิ๊กที่ Layer 2 แล้วลงมาที่ Properties เลือก Tween เป็น Motion

>>>

>>>

8. จากนั้นกลับมาที่ Layer 1 คลิ๊กขวา ที่ Frame ที่ 30 เลือก Insert Frame

>>>

9. กด Ctrl + Enter เำพื่อทำการแสดงผล

ดูตัวอย่าที่นี่ครับ

 

คุณอาจสนใจ
การทำ List/Menu จากฐานข้อมูล
first (101,798 - 11 ก.พ. 51)
การลบคำ หรือข้อความ
นายนุก (23,973 - 22 ก.พ. 51)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (62,588 - 17 มิ.ย. 51)
เปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน(Compare Slide by Side)
นายนุก (22,448 - 05 เม.ย. 51)
การสร้าง cookie กำหนดเวลาการอนุญาติ
Tung (35,776 - 23 ธ.ค. 50)
เรื่องเล็กน้อยแต่น่ารู้ไว้ของเมนู Start (XP)
เว็บไทยดีดี (13,330 - 29 ก.ย. 50)
การแทรก และลบ Column ใน Query
คุณอ้อม (20,720 - 30 เม.ย. 50)
โครงสร้างของภาษา PHP
Mr.GuruZ (65,803 - 03 มิ.ย. 49)