การทำ Expaning_text จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


การทำ Expaning_text

1. หลังจาก เขียนข้อความที่ต้องการทำ Expaning_text แล้วให้คุณ กด F8 เพื่อ  Convert to Symbol  โดย เลือก Type เป็น Graphic

>>>

2. จากนั้น คลิ๊กขวาที่ Frame 1 ใน Layer 1 เลือก Copy Frames

3. กดเพิ่ม Layer ขึ้นมา จากนั้น คลิ๊กขวาที่ Frameที่ 1 ของ Layer 2 กด Paste Frames

>>>

4. จากนั้น คลิ๊กขวาที่ Frame ที่ 30 ของ Layer 2 เลือก Insert Keyframe

>>>

5. จากนั้นคลิกเลือก Frame 30 ของ Layer 2 แล้วมาเลือก Free Tansform Tool แล้วมาขยาย ตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น เฉพาะ ใน Frame 30 ของ Layer 2 เท่านั้นนะครับ

6. จากนั้น ลงมา ที่ Properties เลือก Color เป็น Alpha เลือก 0% ใน Frame 30 ของ Layer 2

7. จากนั้นคลิ๊กที่ Layer 2 แล้วลงมาที่ Properties เลือก Tween เป็น Motion

>>>

>>>

8. จากนั้นกลับมาที่ Layer 1 คลิ๊กขวา ที่ Frame ที่ 30 เลือก Insert Frame

>>>

9. กด Ctrl + Enter เำพื่อทำการแสดงผล

ดูตัวอย่าที่นี่ครับ

 

คุณอาจสนใจ
ระบบสุ่มรหัสผ่าน
เว็บไทยดีดี (26,182 - 19 ม.ค. 51)
การตรวจสอบชนิดของไฟล์ในการ Upload ใช้ฟังก์ชั่น strchr();
first (41,046 - 23 ธ.ค. 50)
การเขียน Script เพื่อแบ่งหน้า
~๐จอมขมังโค้ด๐~ (128,417 - 03 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 2)
สหรัถ แซ่ตั้ง (30,554 - 08 ก.ย. 50)
การ Render Animation 1
first (24,336 - 02 เม.ย. 51)
เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder
ล่องลอย (43,526 - 04 ก.ย. 49)
การสร้างดาวใสแบของเราโดยใช้ Photoshop
langjuko (91,272 - 08 ต.ค. 51)
การจัดระเบียบ code
Mr.GuruZ (55,854 - 31 มี.ค. 50)