การสร้างเอกสาร xml text จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ ขนาดใดก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ text tool สร้างกรอบข้อความขึ้นมา โดยเลือกเป็น Dynamic Text และตั้งชื่อว่า news ดังรูป

3. ใส่ action ให้กับ frame ที่ 1 ดังนี้

news.autoSize = true;
news.html = true;
var nContent:XML = new XML();
nContent.ignoreWhite = true;
nContent.load('content.xml');
nContent.onLoad = function() {
news.htmlText = "";
qtd = this.childNodes[0].childNodes.length;
for (i=0; i<qtd; i++) {
var nData = (this.childNodes[0].childNodes[i].childNodes[0]);
var nText = (this.childNodes[0].childNodes[i].childNodes[1]);
news.htmlText += "<font color='#ff0066'><u>"+nData+"</u></font><br>"+nText+"<br><br>";
}
};

4. เปิดโปรแกรม notepad ขึ้นมา แล้วใส่ข้อความลงไปดังนี้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<menu>
<item>
<subject>
<![CDATA[Web Designer 1 ตำแหน่ง]]>
</subject>
<text>
<![CDATA[สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Flash, Dream weaver, HTML, JavaScript ได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจอดทนและรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ และมีใจรักในงานด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ มีผลงานด้านออกแบบเว็บไซต์, Flash มานำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ]]>
</text>
</item>
</menu>

5. เซฟเอกสารที่สร้างจาก notepad เป็นนามสกุล .xml โดยตั้งชื่อว่า content.xml

6. สามารถนำไปประยุกต์ใ้ช้ได้ตามต้องการ กด ctrl + enter เพื่อทดสอบ


คุณอาจสนใจ
แนะนำเครื่องมือใหม่ Adobe Dreamweaver CS3
Mr.GuruZ (185,278 - 10 พ.ค. 51)
การสร้างดาวใสแบของเราโดยใช้ Photoshop
langjuko (91,195 - 08 ต.ค. 51)
การ Dump ข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (45,279 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ selection ตัดภาพ
Lee (306,141 - 11 ก.ย. 49)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (23,891 - 03 พ.ค. 51)
การส่ง mail จาก Flash
Tung (47,132 - 06 ธ.ค. 50)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,222 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างเมนู 2 ภาษา
เฟริสท์ (43,418 - 07 ธ.ค. 50)