การทำ Staircase Effect จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


การทำ Staircase Effect

1. เตรียมพื้นที่เอกสาร Flash ขึ้นมา โดยให้ Frame rate เป็น 70

2. ใช้ Rectangle สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาแล้ว กด F8 เพื่อ Convert Symbol  เลื่อก Type  เป็น  Movie Clip คลิ๊กแก้ที่วัตถุนี้

>>>

3. กด F8 อีกครั้งหนึ่งเพื่อ Convert Symbol เลื่อก Type  เป็น Graphic

4. จากนั้นที่ Layer 1 Frames 1 Insert Key Frames ไปที่ Frames 20 หมุน สี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบตัวมันเอง ด้วย Free Transform 

5. จากนั้นเพิ่ม Layer ใหม่และทำแบบเดิมไปเรื่อยๆ โดยเพิ่ม Frames มาอีก 5 เฟรมเรื่อยๆ จนกว่าจะถึง Frames 65

6. จากนั้นใส่ Tween เป็น Motion ทุกๆ Layer

>>>

กด Ctrl + Enter เพื่อแสดงผล

ตัวอย่าง Staircase Effect

คุณอาจสนใจ
แนะนำเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator
natch (136,437 - 27 มิ.ย. 49)
ความแตกระหว่างการใช้งาน break; และ exit();
เฟริท (32,063 - 22 พ.ย. 50)
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
หมูขุน (13,147 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการแสดงค่า IP Address
Mr.GuruZ (35,136 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
อ้อม (22,029 - 13 ม.ค. 50)
การสร้างเงาให้ตารางใน Dremweaver
langjuko (152,715 - 16 ก.ย. 51)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ POP3
เว็บไทยดีดี (14,737 - 29 ก.ย. 50)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (74,786 - 22 ก.ย. 50)