การทำ Staircase Effect จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


การทำ Staircase Effect

1. เตรียมพื้นที่เอกสาร Flash ขึ้นมา โดยให้ Frame rate เป็น 70

2. ใช้ Rectangle สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาแล้ว กด F8 เพื่อ Convert Symbol  เลื่อก Type  เป็น  Movie Clip คลิ๊กแก้ที่วัตถุนี้

>>>

3. กด F8 อีกครั้งหนึ่งเพื่อ Convert Symbol เลื่อก Type  เป็น Graphic

4. จากนั้นที่ Layer 1 Frames 1 Insert Key Frames ไปที่ Frames 20 หมุน สี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบตัวมันเอง ด้วย Free Transform 

5. จากนั้นเพิ่ม Layer ใหม่และทำแบบเดิมไปเรื่อยๆ โดยเพิ่ม Frames มาอีก 5 เฟรมเรื่อยๆ จนกว่าจะถึง Frames 65

6. จากนั้นใส่ Tween เป็น Motion ทุกๆ Layer

>>>

กด Ctrl + Enter เพื่อแสดงผล

ตัวอย่าง Staircase Effect

คุณอาจสนใจ
การสร้างตารางใน Ms Powerpoint
nut (24,607 - 17 มี.ค. 51)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 2)
Ching Ching (26,252 - 29 ก.ย. 50)
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
Mr.nook (16,561 - 08 ม.ค. 51)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (16,097 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการสร้าง Frame ใน Deam MX
Mr.GuruZ (53,815 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง while
Mr.POP (38,287 - 05 พ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
Mr.GuruZ (33,833 - 03 มิ.ย. 49)
การจัดเรียง Objects
หมูขุน (16,399 - 04 ก.พ. 50)