การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเมาส์ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมา ขนาดใดก็ได้

2. สร้าง movie clip ขึ้นมาโดยไปที่เมนู insert > New Symbol หรือกด Ctrl+F8

3. เลือกชนิดเป็นแบบ Movie Clip

4. วาดรูปอะไรลงไปก็ได้

5. กลับไปที่ Scene 1 โดยคลิกที่ Scene 1 ตามรูป

6. นำ movie clip ที่สร้างขึ้น ไปวางไว้บน Stage

7. คลิกขวาที่ movie clip แล้่วเลือก Actions ดังรูป

8. ใส่ Actionscript ลงไปดังนี้

onClipEvent (enterFrame) {
this._x += (_root._xmouse-this._x)/10;
this._y += (_root._ymouse-this._y)/10;
}

9. กด Ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
การใช้งานความสัมธ์แบบ M:N ภาคปฏิบัติ
อ้ายคำปัน (35,290 - 03 ธ.ค. 49)
กำหนดค่าให้สามารถเลือก checkbox ได้ตามที่เรากำหนด
เว็บไทยดีดี (23,276 - 19 ม.ค. 51)
การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML อย่างง่าย
สายลม (73,183 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ mosaic เพื่อการ เซ็นเซอร์ภาพ
Tung (94,165 - 23 ธ.ค. 50)
การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย
ดินสอ (93,465 - 04 มิ.ย. 49)
เรียกเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ทันใจจะทำอย่างไรให้เร็วขึ้นอีก
เว็บไทยดีดี (15,043 - 29 ก.ย. 50)
Javascript HV menu นำข้อมูลจาก DB มาแสดง
Zerohate (39,318 - 19 ม.ค. 51)
การเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
Mr.N (22,819 - 30 เม.ย. 50)