การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเมาส์ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมา ขนาดใดก็ได้

2. สร้าง movie clip ขึ้นมาโดยไปที่เมนู insert > New Symbol หรือกด Ctrl+F8

3. เลือกชนิดเป็นแบบ Movie Clip

4. วาดรูปอะไรลงไปก็ได้

5. กลับไปที่ Scene 1 โดยคลิกที่ Scene 1 ตามรูป

6. นำ movie clip ที่สร้างขึ้น ไปวางไว้บน Stage

7. คลิกขวาที่ movie clip แล้่วเลือก Actions ดังรูป

8. ใส่ Actionscript ลงไปดังนี้

onClipEvent (enterFrame) {
this._x += (_root._xmouse-this._x)/10;
this._y += (_root._ymouse-this._y)/10;
}

9. กด Ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการ ให้เด่น
Tung (151,349 - 23 ธ.ค. 50)
เว็บไหนโดนบล็อคเราช่วยให้คุณเปิดดูได้
เว็บไทยดีดี (17,062 - 08 ก.ย. 50)
เสนอข้อมูลด้วยกราฟอย่างมีสไตล์
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (34,478 - 19 ม.ค. 51)
การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้
Charoen (97,176 - 29 ม.ค. 51)
การทำลูกแก้ว 3 มิติ
อ.เล็ก (80,613 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Flash เขียนหนังสือ
Black-Hawk (215,121 - 24 ม.ค. 51)
เรียกใช้โปรแกรมเก่าใน DOS ของ Windows XP
เว็บไทยดีดี (16,107 - 29 ก.ย. 50)
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
หมูขุน (70,043 - 09 มิ.ย. 51)