เทคนิคการทำ drag & drop จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ Oval Tool วาดรูปวงกลมลงไปใน stage ดังรูป

3. คลิกขวาที่วงกลมที่สร้างขึ้นมา เลือก Convert to Symbol...

4. เลือกชนิดของ Symbol เป็นแบบ Button และตั้งชื่อว่า circle

5. หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา แล้วเลือก Action

6. ใส่ Action Script ลงไปดังนี้

on(press) {
startDrag(this,false);
}
on(release) {
stopDrag();
}

7. กด Ctrl + Enter เพื่อทดสอบ (ทดสอบโดยการคลิกที่วงกลมแล้วลองลากไปมา)

คุณอาจสนใจ
สร้างหนังสือแบบ 3D ใน Photoshop
langjuko (123,538 - 26 ส.ค. 51)
การปรับแต่งรอยมาร์คเพื่อการตัด(ต่อจากเรื่องนามบัตร)
Lek (43,838 - 27 มิ.ย. 49)
เนรมิตรน้ำค้างด้วย Photoshop
พุงโต (88,848 - 04 เม.ย. 51)
สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น
langjuko (44,407 - 20 ต.ค. 51)
การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank
หมูขุน (11,710 - 04 ก.พ. 50)
การทำ selection ตัดภาพ
Lee (305,962 - 11 ก.ย. 49)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 2)
เว็บไทยดีดี (43,626 - 20 ต.ค. 50)
การสร้างตารางด้วย HTML
สายลม (58,890 - 04 มิ.ย. 49)