เทคนิคการทำ drag & drop จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ Oval Tool วาดรูปวงกลมลงไปใน stage ดังรูป

3. คลิกขวาที่วงกลมที่สร้างขึ้นมา เลือก Convert to Symbol...

4. เลือกชนิดของ Symbol เป็นแบบ Button และตั้งชื่อว่า circle

5. หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา แล้วเลือก Action

6. ใส่ Action Script ลงไปดังนี้

on(press) {
startDrag(this,false);
}
on(release) {
stopDrag();
}

7. กด Ctrl + Enter เพื่อทดสอบ (ทดสอบโดยการคลิกที่วงกลมแล้วลองลากไปมา)

คุณอาจสนใจ
โครงสร้างและการใช้งาน Method
Mr.POP (58,464 - 05 พ.ย. 49)
สร้างข้อความเหมือนควันบุหรี่ โดย Photoshop
langjuko (121,648 - 08 ต.ค. 51)
การสร้าง Site Dreamweaver ให้ใช้กับฐานข้อมูล Mysql ได้
Mr.GuruZ (102,432 - 01 ก.พ. 50)
ภาพถ่ายเบลอๆ กล้องเอ๋อ หรือเจ้าของ ??
สายลม (17,740 - 26 เม.ย. 51)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (43,725 - 09 มิ.ย. 51)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 3)
อ.เล็ก (64,372 - 04 มิ.ย. 49)
การจัดเรียง Objects
หมูขุน (16,455 - 04 ก.พ. 50)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (37,490 - 05 พ.ย. 49)