เทคนิคการทำ drag & drop จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ Oval Tool วาดรูปวงกลมลงไปใน stage ดังรูป

3. คลิกขวาที่วงกลมที่สร้างขึ้นมา เลือก Convert to Symbol...

4. เลือกชนิดของ Symbol เป็นแบบ Button และตั้งชื่อว่า circle

5. หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา แล้วเลือก Action

6. ใส่ Action Script ลงไปดังนี้

on(press) {
startDrag(this,false);
}
on(release) {
stopDrag();
}

7. กด Ctrl + Enter เพื่อทดสอบ (ทดสอบโดยการคลิกที่วงกลมแล้วลองลากไปมา)

คุณอาจสนใจ
การจัดวางข้อความ โดยใช้คำสั่ง Align
สายลม (95,310 - 10 ม.ค. 50)
ติดตั้งไม่ได้...เพราะไฟล์เสีย (Firefox)
เว็บไทยดีดี (16,143 - 03 พ.ค. 51)
แต่งรูปคนธรรมดาให้ร้องไห้
langjuko (286,248 - 20 ต.ค. 51)
การตรวจสอบชนิดของไฟล์ในการ Upload ใช้ฟังก์ชั่น strchr();
first (46,274 - 23 ธ.ค. 50)
วิธีค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว XP
เว็บไทยดีดี (17,353 - 04 พ.ย. 50)
แก้ไขปัญหาเปิดไฟล์ MDB ไม่ได้
นายจืด (31,733 - 11 มี.ค. 51)
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 3 (การทำ Movie เมฆลอยด้านหลัง)
Black-Hawk (158,498 - 21 ม.ค. 51)
ขั้นตอนการสร้าง Site Map
webthaidd (104,346 - 12 มี.ค. 51)