เทคนิคการทำ drag & drop จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ Oval Tool วาดรูปวงกลมลงไปใน stage ดังรูป

3. คลิกขวาที่วงกลมที่สร้างขึ้นมา เลือก Convert to Symbol...

4. เลือกชนิดของ Symbol เป็นแบบ Button และตั้งชื่อว่า circle

5. หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา แล้วเลือก Action

6. ใส่ Action Script ลงไปดังนี้

on(press) {
startDrag(this,false);
}
on(release) {
stopDrag();
}

7. กด Ctrl + Enter เพื่อทดสอบ (ทดสอบโดยการคลิกที่วงกลมแล้วลองลากไปมา)

คุณอาจสนใจ
สร้างสายรุ้งด้วย Polar Coordinates
Mr.GuruZ (120,423 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Spotlight effect
first (25,739 - 11 ก.พ. 51)
บทเรียนออนไลน์(Training)
นายนุก (26,098 - 05 เม.ย. 51)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (20,551 - 30 เม.ย. 50)
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
P'nutthapon (20,163 - 13 ม.ค. 50)
ลูกเล่นการนำเสนองาน
หมุขุน (75,312 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการวาดเส้น ตอนที่ 1
ดินสอ (65,860 - 31 ก.ค. 49)
การกำหนดภาษาไทยใน Windows XP
เว็บไทยดีดี (14,002 - 28 ก.ค. 50)