เทคนิคการทำ drag & drop จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ Oval Tool วาดรูปวงกลมลงไปใน stage ดังรูป

3. คลิกขวาที่วงกลมที่สร้างขึ้นมา เลือก Convert to Symbol...

4. เลือกชนิดของ Symbol เป็นแบบ Button และตั้งชื่อว่า circle

5. หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา แล้วเลือก Action

6. ใส่ Action Script ลงไปดังนี้

on(press) {
startDrag(this,false);
}
on(release) {
stopDrag();
}

7. กด Ctrl + Enter เพื่อทดสอบ (ทดสอบโดยการคลิกที่วงกลมแล้วลองลากไปมา)

คุณอาจสนใจ
แบ่งข้อความหัวเรื่องโดยใช้คำสั่ง Hn
สายลม (39,135 - 09 ม.ค. 50)
เทคนิคการสอนเอฟเฟ็กต์ Mask ใน Macromedia Flash (ตอนที่ 2)
วิโรจน์ ชัยมูลี (47,696 - 29 ก.ย. 50)
สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop
langjuko (278,007 - 08 ต.ค. 51)
การตั้งค่าให้โน้ตบุ๊กใช้งานเครือข่ายไร้สายได้
เว็บไทยดีดี (14,295 - 25 ส.ค. 50)
เทคนิคการสร้างฟอร์มให้สวยงาม
Mr.GuruZ (66,555 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Caution Bar
Black-Hawk (65,987 - 25 ม.ค. 51)
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
first (56,176 - 21 ม.ค. 51)
ล้างบางรายชื่อส่วนเกินใน MSN
เว็บไทยดีดี (13,666 - 08 ก.ย. 50)