เทคนิคการทำ drag & drop จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ Oval Tool วาดรูปวงกลมลงไปใน stage ดังรูป

3. คลิกขวาที่วงกลมที่สร้างขึ้นมา เลือก Convert to Symbol...

4. เลือกชนิดของ Symbol เป็นแบบ Button และตั้งชื่อว่า circle

5. หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา แล้วเลือก Action

6. ใส่ Action Script ลงไปดังนี้

on(press) {
startDrag(this,false);
}
on(release) {
stopDrag();
}

7. กด Ctrl + Enter เพื่อทดสอบ (ทดสอบโดยการคลิกที่วงกลมแล้วลองลากไปมา)

คุณอาจสนใจ
ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า
สายลม (73,245 - 29 มี.ค. 51)
ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action
webthaidd (190,274 - 19 เม.ย. 51)
ทำความรู้จักกับ Namo
Mr.GuruZ (37,998 - 26 พ.ย. 50)
การ Render Animation 1
first (24,321 - 02 เม.ย. 51)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (14,819 - 04 ก.พ. 50)
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
Mr.GuruZ (49,291 - 03 มิ.ย. 49)
ตรวจสอบวันที่ย้อนหลัง - เดินหน้า
Mr.GuruZ (48,228 - 03 มิ.ย. 49)
การพิมพ์ตัวอักษรวิ่งรอบวงกลม
Webmaster siamicy.com (61,596 - 27 มิ.ย. 49)